Szkolenie online Organizacja transportu, zarządzanie wysyłkami drobnicowymi i pełnosamochodowymi

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchami dostaw. „Krwioobiegiem” łańcucha dostaw jest transport. Żadna firma nie może egzystować bez „krwioobiegu”. Ze względu na elementy organizacyjne i kosztowe organizacje korzystają albo z własnego transportu albo szeroko rozumianego outsourcingu.
Ważne aby ta współpraca oparta była o współdziałanie, standardy i odpowiedzialność stron opartą na zasadach prawnych. Te zasady powinny regulować odpowiedzialność ale też ryzyka np. związanego z zabezpieczeniem lub ubezpieczeniem (z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych). Ważny jest również aspekt kosztowy. Może się okazać że „mniej” kosztuje więcej a dla „więcej” można szukać optymalizacji.
Transport drogowy oparty jest na Konwencji CMR, Prawie przewozowym i OPWS. W transporcie drogowym ale również na styku transportu musimy również znać znowelizowanych reguł Incotermsu 2020. Organizacja transportu musi odzwierciedlać zmiany rynkowe ale też praktyki rynkowe, jak komunikacja elektroniczna czy transport intermodalny i kontenerowy.
Trzeba jednak pamiętać, że Prawo przewozowe, OPWS Incoterms oraz Konwencja CMR nie rozwiązuje i nie zabezpiecza „wszystkiego”. Na przykład Incoterms nie określają stosunków ze spedytorem i przewoźnikiem oraz ubezpieczycielem, co jest często błędnie interpretowane. Ważny jest również transfer i przeniesienie praw własności, ubezpieczenia, ryzyka. Ważne są też aspekty winy umyślnej i nieumyślnej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowymi i praktycznymi zasadami pozyskania transportu oraz stosowania przygotowywanych zasad prawnych i benchmarkingowych w organizacji transportu (Konwencja CMR, OPWS, INCOTERMS 2020, prawo przewozowe). Szczególny nacisk będzie położony na omówienie różnych rozwiązań i odpowiedzialności SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCY, PRZEWOŹNIK. Jak prawidłowo interpretować odpowiedzialność stron przy różnych środkach transportu, szczególnie w epoce transportu intermodalnego. A w szczególności:
• wzbogacenie/uzupełnienie wiedzy uczestników o ryzykach i typowych błędach przy złej interpretacji przejmowania rozwiązań transportowych,
• umiejętność wyboru formy transportu drobnicowego lub pełnosamochodowego,
• odpowiedzialności stron zarówno w kontekście Incoterms jak również Konwencji CMR i innych przepisów,
• wzbogacenie/uzupełnienie wiedzy uczestników o zasadach prawidłowego obiegu, dokumentów w szczególności tak specyficznych jak Konosament,
• analiza przypadków ryzyka w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru między stronami kontraktu,
• wspólna Interaktywna analiza typowych i nietypowych przypadków.

Metodyka szkolenia

Każda osoba zajmująca się organizacją supply chain i analizując współpracę z różnymi podmiotami musi znać obowiązujące prawo i zasady benchmarkingu. Dlatego w szkoleniu połączona będzie analiza przykładów w szerokiego doświadczenia trenera oraz case study różnych praktycznych sytuacji. Forma szkolenia to warsztat obejmujący wymianę doświadczeń i moderowaną interakcją z uczestnikami wspartą prezentacją medialną.

Program szkolenia

1. Wstęp – organizacja i warunki dostaw w transporcie a specyfika transportu – koszty rozwiązania i podstawy prawne Konwencja CMR, Prawo przewozowe, OPWS podstawowe pojęcia:
a) przepływy a organizacja transportu w firmie,
b) czy jest obowiązek stosowania w transporcie Konwencji CMR i innych uwarunkowań prawnych?
c) przewoźnik a spedytor czy różnica jest ważna,
d) sami czy spedytor a może kurierka?
e) transport a proza życia – czas pracy kierowcy, naciski na oś, zabezpieczenie ładunku,
f) co to jest „ryzyko” w dostawie,
g) termin dostawy a zobowiązania stron,
h) obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,
i) reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),
j) reklamacje z tytułu szkody w przewozie,
k) współdziałanie podmiotów w odpowiedzialności transportowej.

2. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:
a) czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
b) zakres odpowiedzialności spedytora,
c) najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
d) skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
e) czego należy wymagać od spedytora, a czego raczej nie,
f) instrukcja wysyłkowa – ważne narzędzie pracy spedytora.

3. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):
a) podstawy prawne,
b) zakres odpowiedzialności przewoźnika,
c) rola listu przewozowego tzw. „cemerki”,
d) kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe,
e) odpowiedzialność i kary dla załadowcy, nadawcy- przekroczenie nacisku osi czy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
f) umowa to podstawa – list przewozowy umową przewozu,
g) najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
h) najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
i) przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze,
j) postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie,
k) jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja (podstawy prawne).

4. Transport drogowy a poszczególne formuły Incoterms – jak je stosować prawidłowo zalecenia i przeciwskazania:
a) EXW Ex Works (… named place),
b) FCA Free Carrier (… named place),
c) CPT Carriage PaidTo (… named place of destination),
d) CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination),
e) DAP Delivered At Place (… named place of destination),
f) DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination),
g) DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination),
h) FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment),
i) FOB Free On Board (… named port of shipment),
j) CFR Cost and Freight (… named port of destination),
k) CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination),
l) rola Konosamentu w transporcie morskim,
m) odpowiedzialność za odprawy celne.

5. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Konwencji CMR i Warunków Handlowych INCOTERMS®:
a) uzgodnienie warunków handlowych wersji INCOTERMS® a potrzeby Stron,
b) nadużywanie DDP a rola transportu,
c) błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
d) inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.

6. Co o ubezpieczeniach i odpowiedzialności spedytora przewoźnika należy wiedzieć:
a) OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,
b) co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego nie wie,
c) dlaczego pomimo opłacenia składki, zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania – najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec,
d) można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”,
e) zakres ubezpieczenia CARGO,
f) czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?

7. A jak jest u nas? Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-10-2023Online

Zaufali nam: