Szkolenie online Optymalizacja procesów w branży HORECA

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Igor Łęgowski – posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania metodologii Lean i Six Sigma w celu usprawnienia organizacji i procesów. Od 2007 r. aktywny trener i konsultant Lean Six Sigma, skuteczny w przekształcaniu zespołów w kierunku wyższej użyteczności w organizacji. Przeszkolił i certyfikował ponad 300 Zielonych i Czarnych Pasów. W sumie ponad 800 dni szkoleniowych. Twórca koncepcji Mistrza Osobistej Doskonałości i Akademii MOD. Posiada doświadczenie w ulepszaniu tzw. procesów „END 2 END”. Jako Black Belt w wyniku zakończonych projektów (głównie dla SGL i Philips) dostarczył ponad 2,5 mln euro oszczędności, co było więcej niż szacowane cele. Jako szef BM & S w RBS był odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich wyników działań optymalizacyjnych. Każdy projekt był śledzony w systemie a jego wyniki finansowe potwierdzane przez dział kontroli i przesyłane do zarządu firmy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych i nadzorujących poniższe procesy w hotelach:
1. Proces rezerwacji i zameldowania.
2. Zarządzanie pokojami (sprzątanie, przygotowywanie).
3. Zarządzanie restauracją i barem.
4. Organizacja i przygotowywanie sal konferencyjnych.
5. Zarządzanie obsługą klienta (skargi, zażalenia).
6. Zarządzanie personelem (rekrutacja, szkolenia).
7. Zarządzanie utrzymaniem i naprawami.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnić uczestnikom kompetencje w zakresie optymalizacji procesów w kontekście specyfiki branży HORECA, z naciskiem na kluczowe obszary operacyjne hotelarstwa, takie jak Front Office, Housekeeping, F&B, Revenue Management oraz strategie cross-sellingu i up-sellingu.

Efekty dla uczestników:
• Rozwinięcie umiejętności w zakresie identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa w procesach hotelarskich, z wykorzystaniem narzędzi takich jak „Hotel Process Perfection”, czy „Hospitality Waste Eliminator”.
• Zdobycie wiedzy na temat technik Revenue Managementu, w tym optymalizacji cen, zarządzania dostępnością oraz strategii dystrybucji.
• Zrozumienie i umiejętność zastosowania strategii cross-sellingu i up-sellingu w różnych działach hotelu, takich jak recepcja czy restauracja.
• Zdolność do analizowania i optymalizowania procesów z wykorzystaniem narzędzi takich jak „Guest Experience Map” czy „Service Excellence Matrix”.
• Umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi i technik optymalizacji w codziennej pracy, prowadząc do podniesienia jakości usług i zwiększenia dochodów.

Metodyka szkolenia

Interaktywna Formuła: Szkolenie zostało zaprojektowane w formie warsztatowej, co oznacza, że uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w procesie nauki. Zamiast tradycyjnych wykładów, uczestnicy będą angażowani w dyskusje, ćwiczenia grupowe i indywidualne zadania.

Podział na Grupy: Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy, co pozwoli na bardziej szczegółową analizę i dyskusję na temat konkretnych procesów hotelarskich. Każda grupa będzie miała przydzielony konkretny proces do analizy i optymalizacji.

Zastosowanie Narzędzi: W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z różnych narzędzi do analizy i optymalizacji procesów, takich jak SIPOC, mapa torów, 7 muda, diagram Ishikawa oraz burza mózgów. Każde narzędzie zostanie wprowadzone krótkim wykładem teoretycznym, po którym uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania narzędzia w ramach ćwiczeń.

Praktyczne Ćwiczenia: Głównym celem szkolenia jest praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Dlatego większość czasu szkolenia zostanie poświęcona na ćwiczenia, podczas których uczestnicy będą analizować, identyfikować problemy i proponować rozwiązania dla rzeczywistych procesów hotelarskich.

Feedback i Dyskusja: Po każdym ćwiczeniu przewidziana jest sesja feedbacku, podczas której uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wynikami i wnioskami z innymi grupami. To pozwoli na wymianę doświadczeń i spojrzeń na analizowane procesy z różnych perspektyw.

Materiały Szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych, w tym podręcznik z teorią dotyczącą analizy i optymalizacji procesów, zestaw narzędzi do pracy oraz materiały pomocnicze, takie jak kartki, markery i flipcharty.

Ewaluacja i Certyfikacja: Na zakończenie szkolenia uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której trener będzie mógł zbierać informacje zwrotne i doskonalić kolejne edycje szkolenia. Uczestnicy, którzy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu i zaliczyli wszystkie ćwiczenia, otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Wprowadzenie: „Mastering Hotel Excellence”.

2.  „Revenue Mastery”: Wprowadzenie do strategii i technik Revenue Managementu.

3. „Service Excellence Matrix”: Praktyczne ćwiczenia z zakresu optymalizacji procesów recepcji.

4. „Guest Experience Map”: Analiza i optymalizacja ścieżki gościa w hotelu.

5.  „Hospitality Waste Eliminator”: Identifikacja i eliminacja marnotrawstwa w procesie zarządzania pokojami.

6.  „Upselling & Cross-selling Workshop”: Techniki i strategie sprzedaży dodatkowej w hotelu.

DZIEŃ II

1.  „Hotel Process Perfection”: Optymalizacja procesów w dziale F&B.

2. „Dynamic Pricing Simulator”: Warsztat z zakresu dynamicznego zarządzania cenami.

3.  „Guest Satisfaction Blueprint”: Analiza i poprawa satysfakcji gości.

4.  „Operational Excellence Workshop”: Optymalizacja operacji w dziale konferencyjnym.

5. Podsumowanie: „Transforming Hospitality Operations”.

6. Zakończenie i wręczenie certyfikatów „Certified Hotel Process Optimizer”.
________________________________________
Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby uczestnicy mieli możliwość teoretycznego zapoznania się z narzędziami oraz ich praktycznego zastosowania w wybranych procesach. Dzięki temu uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce hotelarskiej po zakończeniu szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00-18:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 – 18:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-02-202423-02-2024Online

Zaufali nam: