Szkolenie online Oddziały zagranicznych przedsiębiorców w Polsce

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Nabycie umiejętności rozliczania transakcji przeprowadzanych przez zakłady zagranicznych przedsiębiorców w aspekcie rachunkowym i podatkowym.

Cele szczegółowe:
• Poznanie przez Uczestników przepisów regulujących funkcjonowanie zakładów zagranicznych przedsiębiorców.
• Prawidłowa kwalifikacja zdarzeń gospodarczych w aspekcie podatku VAT .
• Umiejętność księgowania na właściwych kontach zdarzeń gospodarczych w zakładzie i Centrali.
• Umiejętność opisywania i kwalifikowania dokumentów księgowych do odpowiednich zdarzeń gospodarczych.
• Prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego w zakładzie.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili:
• Zdefiniować warunki prawne powstania zakładu przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce.
• Wskazać, czy zakład posiada stałem miejsce prowadzenia działalności.
• Zidentyfikować właściwe dane na fakturze dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy.
• Zastosować właściwy numer NIP.
• Opracować dokumentację księgową do rozliczenia poszczególnych transakcji.
• Przygotować harmonogram prac projektowych i plan zasobów.
• Poprawnie rozliczyć podatek VAT od transakcji z Centralą Oddziału.

Program szkolenia

1. Formy jednostek zagranicznych podmiotów gospodarczych:
a) spółki córki,
b) przedstawicielstwa,
c) oddziały zagraniczne,
d) definicja oddziału i osoby zagranicznej,
e) stałe miejsce prowadzenia działalności.

2. Aspekty księgowe rozliczenia oraz zasady sporządzania i ogłaszania sprawozdania finansowego:
a) podpisywanie sprawozdań finansowych i składanie w KRS po nowelizacji KRS,
b) odpowiedzialność za działania oddziału zagranicznego,
c) przykładowe księgowania w oddziale transakcji z centralą,
d) organizacja rachunkowości w oddziale.

3. Podatkowe aspekty w VAT:
a) kto jest podatnikiem – oddział czy centrala,
b) jakim NIP należy się posługiwać,
c) wystawianie faktur przez oddział,
d) kiedy można odliczyć VAT naliczony,
e) działalność oddziału na rzecz Centrali i podmiotów zewnętrznych (wyroki NSA i TSUE),
f) dokumentowanie transakcji między centralą a oddziałem.
g) rozliczenie VAT w Grupie

4. Podatkowe aspekty w PDOP:
a) opodatkowanie nierezydentów w CIT; PIT,
b) podatkowy zakład zagraniczny,
c) umowy UPO.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-10-2023Online

Zaufali nam: