Szkolenie online Wszystko o JPK_VAT

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Michał Krawczyk – specjalista podatkowy, trener. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i szkoleń podatkowych. Ponadto jest partnerem biznesowym w Spółce Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu. Pracę w dziedzinie podatków rozpoczął w 1999 r. natomiast działalność szkoleniową w 2008 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego (TAXAGROUP) oraz pracownik organów podatkowych. Jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. Wcześniej pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w Wydziale Podatku od towarów i usług, a później w Dziale Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego, gdzie zajmował się kontrolą podatkową, poczynając od stanowiska Inspektora do Starszego Komisarza Skarbowego.

*Szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Program szkolenia

1. Wątpliwości interpretacyjne i postulaty podatników jako przesłanki nowelizacji JPK_VAT.

2. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

3. Wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.

4. Zmiana sposobu oznaczeń kodów „GTU_01” do „GTU_13”.

5. Zmiany w kodowaniu GTU:
a) doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe,
b) zmiana brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje opałowe,
c) eliminacja podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03,
d) doprecyzowanie zapisu dotyczącego dostawy folii typu stretch,
e) nowe brzmienie przepisu dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy,
f) dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do ustawy VAT,
g) doprecyzowanie treści przepisu dot. oznaczenia „GTU_09” – produkty lecznicze,
h) dookreślenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich części,
i) przypisanie usługom o charakterze niematerialnym oznaczonych kodem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015,
j) wyłączenie wprost kodów GTU dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

6. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) limit kwotowy dla oznaczeń „TP” – podmioty powiązane,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
c) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie wprost oznaczania symbolami procedur dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
e) doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

7. Zmiany w zakresie oznaczeń dowodów księgowych:
a) nowe przypadki wystawiania dokumentów wewnętrznych „WEW” m. in. korekt in-minus zmniejszająca podatek naliczony (SLIM VAT 1),
b) faktura do paragonu a faktura uproszczona – sposób wykazania w JPK_VAT.

8. JPK_VAT a Krajowy System e Faktur (KSeF):
a) dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
b) spójność JPK_VAT z KSeF,
c) jakie dane z JPK mogą być poddawane automatycznej weryfikacji przez fiskusa,
d) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF.

9. JPK_VAT a Biała lista:
a) program fiskusa Analizator i wezwania do korekt lub wyjaśnień zapisów w JPK_VAT,
b) weryfikacja danych z JPK_VAT z Białą listą,
c) kontrole krzyżowe zapisów w JPK_VAT.

10. Wykazywanie transakcji międzynarodowych w JPK_VAT.

11. Nowy termin na odliczenie podatku VAT:
a) ujęcie podatku naliczonego w JPK_VAT wg zmian z pakietu SLIM VAT 1 i 2.

12. Faktury korygujące w JPK_VAT:
a) anulowanie faktury a JPK_VAT,
b) faktury korygujące w JPK_VAT oraz KSeF,
c) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r. – SLIM VAT 1,
d) rozliczanie korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT i importu usług – SLIM VAT 2,
e) wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług i WNT w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego,
f) korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc) – SLIM VAT 2.

13. Przegląd interpretacji indywidulanych przepisów prawa podatkowego w zakresie JPK_VAT.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
•  dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-09-2023Online

Zaufali nam: