Szkolenie online Należności budżetowe2023 w JSFP – praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji

Cena: 440 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze należności budżetowych ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej i finansów publicznych

Program szkolenia

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a) należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b) przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
c) nadpłaty,
d) zaległości,
e) przedawnienia,
f) należności sporne i wątpliwe.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.

3. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej – zasady, ewidencja.

4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a) umorzenie należności,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozłożenie zaległości na raty.

5. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a) upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b) koszty upomnienia – zasady, zmiana wysokości,
c) wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
d) rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
e) kontrahent w likwidacji, upadłości,
f) postanowienia komornicze,
g) zakończenie postępowania egzekucyjnego,
h) koszty egzekucji.

6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.

8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:
a) potwierdzanie sald,
b) weryfikacja.

9. Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.

10. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
27-04-2023Online
19-05-2023Online
13-06-2023Online

Zaufali nam: