Szkolenie online MSSF17 – ujęcie początkowe, wycena na dzień bilansowy – model ogólny

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 4h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – zasady ujęcia początkowego umów ubezpieczenia – Model ogólny

1. Definicja umowy ubezpieczenia wg MSSF17

2. Klasyfikacja umów ubezpieczenia (MSSF17, MSSF15, MSSF9)

3. Grupowanie umów ubezpieczenia na potrzeby MSSF17

4. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego – Model ogólny
4.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków – rodzaje oczekiwanych strumieni, źródła danych do szacowania oczekiwanych strumieni, zasady ustalania oczekiwanych wpływów i wydatków
4.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
4.3. Stosowane stopy dyskontowe
4.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie ubezpieczenia

5. Wycena umów ubezpieczenia generujących stratę na dzień ujęcia początkowego – Model ogólny

6. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego wg MSSF 17 (Model ogólny) a wycena dla celów wypłacalności

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy – cz.1 – kontrakty zyskowne

1. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia:
1.1. Ewidencja inkasa składki
1.2. Ewidencja szkód i wypłat odszkodowań
1.3. Ewidencja kosztów akwizycji
1.4. Ewidencja kosztów administracyjnych (kosztów obsługi umów ubezpieczenia oraz kosztów ogólnych Zarządu)
1.5. Ewidencja pozostałych kosztów technicznych

2. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC (rezerwa składek MSSF17) na dzień bilansowy:
2.1. Wycena umów przy niezmienionych założeniach
2.2. Wycena umów przy założeniu niższych kosztów niż oczekiwano – aktualizacja strumieni pieniężnych, aktualizacja marży CSM,
2.3. Wycena umów przy założeniu wyższych kosztów niż oczekiwano– aktualizacja strumieni pieniężnych, aktualizacja marży CSM,

3. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z tytułu zaistniałych szkód LIC (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17) na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy – cz. 2 – kontrakty generujące straty

4. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia:
4.1. Ewidencja inkasa składki
4.2. Ewidencja szkód i wypłat odszkodowań
4.3. Ewidencja kosztów akwizycji
4.4. Ewidencja kosztów administracyjnych (kosztów obsługi umów ubezpieczenia oraz kosztów ogólnych Zarządu)
4.5. Ewidencja pozostałych kosztów technicznych

5. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC (rezerwa składek MSSF17) na dzień bilansowy:
5.1. Wycena umów przy niezmienionych założeniach
5.2. Wycena umów przy założeniu niższych kosztów niż oczekiwano – aktualizacja strumieni pieniężnych, rozliczenie straty
5.3. Wycena umów przy założeniu wyższych kosztów niż oczekiwano– aktualizacja strumieni pieniężnych, rozliczenie straty

6. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z tytułu zaistniałych szkód LIC (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17) na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00-16:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-12-202319-12-2023Online

Zaufali nam: