Szkolenie online MSSF17 – Sprawozdanie finansowe, transition

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 10h – Rachunkowość wg MSSF17 – zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym

1. Charakterystyka sprawozdania z sytuacji finansowej w zakresie dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – struktura aktywów i zobowiązań
1.1. Wymogi minimalne w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – z tyt. MSSF 17
1.2. Zakres ujawnień wg MSSF 17
1.3. Zastosowanie MSSF17 po raz pierwszy

2. Charakterystyka rachunku zysków i strat wg MSSF oraz innych całkowitych przychodów – struktura przychodów i kosztów
2.1. Wymogi minimalne w zakresie przychodów i kosztów z tyt. MSSF 17
2.2. Wymogi minimalne w zakresie innych całkowitych dochodów z tyt. MSSF 17
2.3. Zakres ujawnień wg MSSF 17 w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych
2.4. Zakres ujawnień wg MSSF 17 w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych

3. Sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSSF 17
3.1. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych
3.2. Sporządzenie sprawozdania z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat
3.3. Sporządzenie ujawnień w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych

4. Przekroje analityczne w księgach rachunkowych niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego wg MSSF17 oraz ujawnień

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 6h – Rachunkowość wg MSSF17 – Zastosowanie MSSF17 po raz pierwszy (Transition)

1. Zasady zastosowania MSSF17 po raz pierwszy
1.1. Modele transition
1.2. Warunki do zastosowania poszczególnych modeli
1.3. Konsekwencje zastosowania różnych modeli

2. Zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego
2.1. Stosowanie MSR 8
2.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia pełnego

3. Zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego
3.1. Zakres modyfikacji do podejścia retrospektywnego
3.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia pełnego
3.3. Sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy przy zastosowaniu podejścia zmodyfikowanego

4. Zastosowanie podejścia opartego na wartości godziwej
4.1. Zasady ustalania wartości godziwej kontraktów na dzień przejścia
4.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia opartego na wartości godziwej
4.3. Sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy przy zastosowaniu podejścia opartego na wartości godziwej

5. Sporządzenie danych porównawczych

6. Zakres ujawnień do sprawozdania w zakresie transition

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00-16:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
31-01-202401-02-2024Online

Zaufali nam: