Szkolenie online Microsoft Outlook -zarządzanie kontaktami i pocztą

Cena: 610 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 610 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności zarządzania kontaktami i pocztą przy pomocy aplikacji MS Outlook.

Korzyści wynikające ze szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności zarządzania czasem, zadaniami i kontaktami przy pomocy aplikacji MS Outlook.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

• Efektywnie używać program MS Outlook do tworzenia i modyfikacji kalendarza, książki kontaktowej
• Tworzyć i przydzielać konkretne zadania dla siebie i innych osób,
• Wykorzystywać inne programy MS Office do współpracy z programem MS Outlook
• Zautomatyzować pracę z kontaktami i kalendarzem aby sprawniej wykonywać powtarzające się czynności w codziennej pracy.

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program szkolenia

1. Omówienie możliwości aplikacji MS Outlook jako narzędzia do zarządzania kontaktami i wiadomościami.

2. Kalendarz – dodawanie, planowanie spotkań, uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez inne osoby, wydarzenia.

3. Zadania – tworzenie zadań, otwieranie zadań, oznaczanie zakończenia zadania, przydzielanie zadań, przydzielanie zadania innej osobie, wysyłanie informacji o zadaniu.

4. Dziennik – rejestrowanie czynności, otwieranie elementu lub dokumentu, do którego odnosi się pozycja dziennika.

5. Zarządzanie czasem, kontrola czasu.

6. Planowanie pracy zespołu.

7. Kontakty – dodawanie pól, tworzenie listy najczęściej wybieranych kontaktów.

8. Nadawanie praw dostępu pełnomocnikom – wiadomości ogólne, konfigurowanie dostępu.

9. Zarządzanie pocztą w czasie nieobecności – asystent podczas nieobecności, kreator reguł, foldery osobiste.

10. Notatki.

11. Formularze – zmiana domyślnego formularza w folderze publicznym, projektowanie formularzy.

12. Praca zdalna – foldery offline.

13. Oszczędzanie pamięci.

14. Synchronizacja – ręczna synchronizacja.

15. Archiwizacja.

Informacje organizacyjne

Cena: 610 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z oprogramowaniem MS Outlook z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie z kamerą) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – warsztat cz. I
11:30 – przerwa 30-minutowa
12:00 – warsztat cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – warsztat cz. III
15:30 – odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio
16:00 – zakończenie szkolenia

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
09-10-2023Online
06-11-2023Online
04-12-2023Online

Zaufali nam: