Szkolenie online Letnie warsztaty rachunkowości budżetowej – kluczowe aspekty

Cena: 1040 zł*

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1040 zł*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora publicznego zajmujących się sprawami finansowymi i księgowymi, a także do osób zarządzających tymi dziedzinami.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami polityki rachunkowości, zarządzania dokumentacją księgową oraz procedurami kontrolnymi. Weź udział w naszym szkoleniu, aby zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz kontroli finansowej w sektorze publicznym, co pozwoli Ci skuteczniej zarządzać finansami i dokumentacją w Twojej jednostce. Skorzystaj z wiedzy ekspertów, ich praktycznych wskazówek oraz możliwości networkingowych, aby rozwijać swoje kompetencje zawodowe i działać zgodnie z przepisami prawa.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych i podstawowe dokumenty księgowe:
a) polityka rachunkowości,
b) zakładowy plan kont,
c) instrukcja obiegu dokumentów i dowodów księgowych.

2. Elementy kontroli:
a) kontrola formalno-rachunkowa,
b) kontrola merytoryczna a kontrola biznesowa.

3. Zaciąganie zobowiązań a plan finansowy.
a) Ustawa prawo zamówień publicznych w świetle finansów publicznych od strony finansowo-księgowej, za co odpowiada główny księgowy, podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania a plan finansowy.

4. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansów-księgowy:
a) dekretowanie dokumentów,
b) grupowanie dokumentów,
c) numerowanie dokumentów.

5. Zaangażowanie wydatków – zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie ich ewidencji w zakresie:
a) zapewnienia prawidłowości ewidencjonowania zaangażowania,
b) istotnych różnic między zobowiązaniem a zaangażowaniem.

6. Nie zachowanie zasady memoriału.

7. Obowiązek sporządzania zestawień obrotów i sald.

8. Naruszenia zasad sporządzania dowodów księgowych:
a) termin płatności a prawidłowe ujęcie w programie finansowo-księgowym, tak aby nie doprowadzić do powstania zobowiązań wymagalnych.

9. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo-księgowy:
a) dekretowanie dokumentów,
b) grupowanie dokumentów,
c) numerowanie dokumentów.

10. Podróże służbowe – wybrane elementy:
a) numerowanie delegacji,
b) obligatoryjny zakres,
c) wezwanie pracownika do rozliczenia delegacji a obligatoryjny obowiązek pracodawcy,
d) „zerowe” delegacje a ich ewidencja.

11. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic oraz w świetle interpretacji prawnych A OBOWIĄZEK MERYTORYCZNY.

12. Umowa na roboty remontowe:
a) omówienie podstawowych elementów,
b) termin płatności.

13. Podsumowanie szkolenia, dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1040 zł*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:
I dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (022) 208 28 38, fax (022) 211 20 90
anna.pyrzanowska@adn.pl

 

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Dostępne terminy
26-08-202427-08-2024Online

Zaufali nam: