Szkolenie online Legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Cena: 540 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Weronika Wyze – adwokat, absolwentka kierunku Prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pełnomocnik w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych. Doświadczony prawnik w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem analiz, opinii prawnych (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy), przygotowaniem umów gospodarczych, a także innych dokumentów na potrzeby przedsiębiorców (w tym także kwestie dotyczące specyficznych zagadnień jak AML, RODO, PPK). W zakresie jej specjalizacji znajduje się również kompleksowe zakładanie spółek prawa handlowego, przekształcenia, podziały, połączenia oraz likwidacje.

Oliwia Raduńska – aplikant radcowski, absolwentka jednolitych studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Studia rozpoczęła z najwyższym wynikiem rekrutacji na kierunek prawo, otrzymując nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Studia ukończyła w 2023 roku z wyróżnieniem, znajdując się w dziesiątce najlepszych absolwentów. Od 2024 roku rozpoczęła z najwyższym wynikiem z egzaminu wstępnego w Polsce aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2020 roku, początkowo w obszarze zatrudniania cudzoziemców oraz holistycznej obsłudze podmiotów korporacyjnych, w tym zwłaszcza spółek prawa handlowego. W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie korporacyjnym, konstruowaniu umów cywilnoprawnych oraz w postępowaniu cywilnym procesowym. Posiada bogate doświadczenie w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, tematyce zawierania związków małżeńskich z obywatelami krajów spoza UE, EOG bądź Szwajcarii, a także legalizacji pobytu dla pracowników wysokokwalifikowanych (Blue Card UE).

Opis szkolenia

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie poświęcone legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców w Polsce.
• szkolenie obejmuje wnikliwą analizę różnorodnych form legalizacji pobytu, omawiając szczegółowo poszczególne podstawy pobytowe w Polsce,
• podczas szkolenia dokładnie przeanalizujemy rodzaje zezwoleń na pracę, identyfikując grupy, które mogą korzystać z oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz zezwolenia na pracę na podstawie powiadomienia,
• elementem agendy jest również porównanie procesów legalizacji pracy i pobytu i omówienie formalności leżących po stronie pracownika i pracodawcy,
• podczas szkolenia omówione zostanie, kiedy pracownik może legalnie pracować w Polsce, mając jedynie zezwolenie na pobyt czasowy,
• przeanalizujemy formalności związane ze ślubem z osobą spoza UE, EOG lub Szwajcarii oraz zbadamy, jakie prawo znajduje zastosowanie w takiej sytuacji.
• przyjrzymy się Blue Card UE – specjalnej formie zezwolenia na pracę w Unii Europejskiej. Zbadamy, kto może ubiegać się o tę kartę, dlaczego jest to korzystne rozwiązanie dla pracowników z branży IT oraz jak różni się ona od klasycznego zezwolenia na pobyt czasowy,
• na zakończenie omówimy możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce, zastanawiając się, w jakiej formie może być ona podjęta oraz czy swoboda działalności gospodarczej obowiązuje również cudzoziemców.
To szkolenie stanowi doskonałą okazję dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, zapewniając kompleksowe i profesjonalne podejście do tematu.

Program szkolenia

1. Legalizacja pobytu:
a) omówienie poszczególnych podstaw pobytowych w Polsce.

2. Legalizacja pracy:
a) poszczególne typy zezwoleń na pracę,
b) oświadczenie o powierzeniu pracy Cudzoziemcowi – kto może z niego skorzystać?
c) kto może pracować na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy?

3. Legalizacja pracy a legalizacja pobytu:
a) podobieństwa i różnice,
b) kiedy pracownik może pracować, posiadając samo zezwoleniu na pobyt?
c) rozdział obowiązków pomiędzy pracownika a pracodawcę.

4. Małżeństwo z Cudzoziemcem:
a) formalności związane ze ślubem z osobą spoza UE, EOG lub Szwajcarii,
b) jakie prawo znajduje zastosowanie w przypadku ślubu z Cudzoziemcem?
c) ślub cywilny czy ślub kościelny?
d) legalizacja pobytu z uwagi na zawarty związek małżeński,
e) związek partnerski – czy nieformalny związek może stanowić podstawę pobytową w Polsce?

5. Blue Card UE:
a) kto może ją uzyskać?
b) dlaczego Blue Card UE stanowi dobre rozwiązanie dla pracowników z branży IT?
c) czym różni się Blue Card UE od klasycznego zezwolenia na pobyt czasowy?

6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Cudzoziemca w Polsce:
a) w jakiej formie Cudzoziemiec może podjąć działalność gospodarczą w Polsce?
b) czy swoboda działalności gospodarczej obowiązuje również Cudzoziemców?

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 13:15 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-06-2024Online
29-08-2024Online

Zaufali nam: