Szkolenie online Krajowy system e-Faktur (KSeF) w branży budowlanej i deweloperskiej

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – założenia:
a) koncepcja faktury ustrukturyzowanej (e-faktury),
b) model clearance,
c) schemat i forma e-faktury,
d) nowa forma a formy dotychczasowe; różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą elektroniczną,
e) zakres zastosowania e-faktur,
f) faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSEF,
g) harmonogram: 1.01.2022/1.07.2024/1.01.2025,
h) przechowywanie faktur.

2. Kto będzie zobowiązany do stosowania e-faktur?
a) podatnicy zobowiązani od 1.07.2024 r.,
b) podatnicy zobowiązani od 1.01.2025 r.,
c) podmioty zagraniczne rozliczające VAT w Polsce,
d) wysyłanie e-faktur do kontrahentów zagranicznych; np. za usługi remontowe przeprowadzane za granicą.

3. Wysyłka e-faktury w KSeF:
a) nadawanie uprawnień,
b) uprawnienie pierwotne i uprawnienia wtórne,
c) podatnicy będący osobami fizycznymi i inni,
d) sposoby weryfikacji uprawnień,
e) zawiadomienie ZAW_FA,
f) czy e-faktura wymaga podpisu kwalifikowanego albo podpisu elektronicznego?
g) E-faktura a profil zaufany,
h) token,
i) uwierzytelnienie biura rachunkowego,
j) uwierzytelnianie przez podmioty zagraniczne,
k) nadużycie uprawnień przez daną osobę i ich cofnięcie,
l) programy komputerowe a aplikacja Ministerstwa Finansów,
m) przesłanie e-faktury w dniu następnym,
n) jak KSeF weryfikuje e-fakturę?
o) faktura odrzucona przez System,
p) paczki faktur,
q) awaria Systemu,
r) czy można wysłać e-fakturę mailem?
s) czy e-fakturę można wysłać z miejsca budowy?
t) e-faktura a pdf,
u) e-faktura a protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Treść e-faktury:
a) dane zawarte na e-fakturze,
b) pola obligatoryjne, opcjonalne i dobrowolne,
c) numer faktury a numer w KSeF,
d) czy e-faktura zwiększa ilość danych wymaganych na fakturach?
e) nabywca – jego NIP oraz „NrId”,
f) GNL – Globalny Numer Lokalizacyjny,
g) Globalny Numer Jednostki Handlowej,
h) Kod PKWiU i kod Nomenklatury Scalonej CN,
i) czy e-faktura powinna zawierać GTU?
j) dodatkowe oznaczenia transakcji,
k) uniwersalny unikalny numer wiersza faktury,
l) informacje dodatkowe, które podatnik chce zamieścić na fakturze,
m) pole „DodatkowyOpis”,
n) numer e-faktury a jej wydruk,
o) data przesłania a kurs waluty obcej,
p) informacje dodatkowe a załączniki,
q) zgodność ze strukturą a zgodność z przepisami podatkowymi,
r) błędy rachunkowe,
s) faktur konsumenckie,
t) faktury uproszczone.

5. Odbiór faktur w KSeF:
a) masowe pobieranie faktur z Systemu,
b) dodatkowy odbiorca faktur (inny niż nabywca) – pole: „Rola”,
c) sprzedaż na rzecz dwóch nabywców,
d) automatyczne otrzymywanie nowych faktur z KSeF,
e) dostęp do e-faktur, w tym dostęp anonimowy,
f) czy e-faktura będzie konieczna do odliczenia VAT?
g) koniec not korygujących.

6. Faktura korygująca:
a) treść faktury korygującej,
b) rozliczanie korekt w KSeF,
c) postępowanie w razie pomyłki z NIP,
d) e-faktura wystawiona na niewłaściwego nabywcę.

7. Krajowy System E-faktur (KSEF) jako rozwiązanie dobrowolne (od 1.01.2022 r. do 1.07.2024 r.):
a) okres testowy,
b) e-faktura po stronie wystawcy i odbiorcy,
c) czy można wystawić bez zgody nabywcy?
d) wysyłka w razie braku zgody odbiorcy,
e) czy można wysłać do KSeF jedynie wybrane faktury?
f) dodatkowe zachęty; szybszy zwrot VAT.

8. Okres przejściowy 1.07.2024 r. – 1.01.2025 r.:
a) podatnicy z odroczeniem obowiązku,
b) e-faktura a faktura wystawiona na kasie rejestrującej.

9. Kary pieniężne.

10. Szczególne przypadki:
a) faktury pro-forma,
b) samofakturowanie,
c) faktury wystawiane przez osoby trzecie,
d) fakturowanie w zamówieniach publicznych.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
11-12-2023Online

Zaufali nam: