Szkolenie Online Nowelizacja ustawy Krajowy System e-Faktur (KSeF) w 2024 roku – musisz to wiedzieć. Szkolenie z modułem IT

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla ADN Akademii. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Michał Krawczyk – ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Dawid Borycka – przedsiębiorca, trener, praktyk biznesu. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach Rachunkowość zarządcza i controlling oraz Zarządzania Projektami. Prowadzi firmę zajmującą się automatyzacją oraz cyfryzacją procesów biznesowych. Na przestrzeni wielu lat nadzorował wdrożenia elektronicznych obiegów faktur rozwiązań OCR na różnych systemach. Dziś doradza firmom w jaki sposób dostosować obecne procesy do KSeF z wykorzystaniem już wdrożonych aplikacji bądź z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi w tym robotyzacji procesów biznesowych (RPA).

Cel szkolenia

Co dalej z Krajowym Systemem e Faktur? Dlaczego fiskus odroczył wejście w życie obowiązkowego KSeF? Kiedy można spodziewać się, że KSeF będzie obowiązkowy? Jakie obszary mogą ulec zmianie w zakresie KSeF? Co z działaniami już podjętymi w zakresie wdrożenia KSeF? Jak wykorzystać odroczenie terminu wdrożenia KSeF? Na te i wiele innych pytań odpowiemy na całodziennym szkoleniu poświęconym podatkowym aspektom Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Opis szkolenia

Szkolenie ma charakter analityczny, nastawione jest na wskazanie potencjalnych obszarów kontroli ze strony organów podatkowych na podstawie posiadanych danych z JPK i KSeF. Dedykowany dla Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, a także pracowników dokumentujących i rozliczających podatki.

Program szkolenia

1. Publikacja projektu nowelizacji obowiązkowego KSeF w kwietniu 2024 r.

2. Wnioski po konsultacjach z przedsiębiorcami.

3. Przedstawienie sposobu przesunięcia terminu wejścia w życie zmian wdrażających obowiązkowy KSeF, w tym wprowadzenie obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT) oraz dostosowanie terminów w zakresie odroczenia niektórych innych rozwiązań, jak:
a) dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,
b) utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,
c) utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.

4. KSeF dobrowolny od 1 stycznia 2022 r. Czy warto skorzystać jeszcze przed obowiązkiem stosowania KSeF?

5. Wdrożenie w okresie przejściowym tzw. „trybu offline” możliwego do stosowania przez wszystkich podatników.

6. Uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.

7. Zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy poprzez m.in. wprowadzenie zmian w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF.

8. Wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.

9. Zapewnienie – przed datą rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania w KSeF – możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).

10. Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w formie dotychczasowej.

11. Jakie działania można podjąć już dziś aby bezpiecznie wdrożyć KSeF?
a) audyt i procesy wewnątrz organizacji a KSeF,
b) przegląd i mapowanie procesów podatkowych, które zostaną zainfekowane przez KSeF,
c) zarządzanie KSeF w jednostce,
d) upoważnienie (uwierzytelnienie) do pracy w KSeF,
e) testy, doskonalenie, korzyści z zastosowania KSeF dla przedsiębiorstwa.

12. Jakie dokumenty będą generowane w KSeF?
a) faktury VAT a KSeF:
• standardowa faktura,
• faktura uproszczona,
• faktura z węższym zakresem danych (np. bilety spełniające funkcję faktury),
• faktury z kas fiskalnych,
• faktura do paragonu,
• faktura zaliczkowa,
• refaktura,
• faktura VAT RR,
• faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb podatku VAT,
• faktury dla kontrahentów zagranicznych – czy trzeba będzie wystawiać w KSeF?
• faktury od kontrahentów zagranicznych,
• faktury wystawiane dla konsumentów,
• samofakturowanie.
b) dokumenty wewnętrzne (WEW w JPK-VAT),
c) noty księgowe (obciążeniowe),
d) czy w KSeF można wystawiać dokumenty inne niż faktury?
e) załączniki do faktur w KSeF,
f) duplikatu faktury (likwidacja duplikatów oraz przypadki, w których zostaną duplikaty).

13. Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana?
a) czy w związku z odroczeniem terminu wdrożenia KSeF Ministerstwo Finansów planuje zmiany w treści i formie faktury ustrukturyzowanej (generowanej w KSeF)?
b) prezentacja wzoru schemy xml i jej poszczególnych pól (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne),
c) część techniczna faktury ustrukturyzowanej,
d) numer KSeF i jego budowa, znaczenie,
e) konwertowanie formatu faktury ustrukturyzowanej (xml, pdf, html),
f) jak wygląda weryfikacją faktury pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w KSeF?

14. Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
a) proces wystawiania faktur w KSeF,
b) przygotowanie danych faktury,
c) data wystawienia faktury w KSeF,
d) terminy wystawiania faktur,
e) przesłanie faktury do KSeF,
f) autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, likwidacja tokenów),
g) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
h) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
i) powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury,
j) kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF,
k) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?

15. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:
a) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
b) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
c) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
d) kod QR na fakturze ustrukturyzowanej,
e) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF,
f) jak liczyć termin płatności dla faktury otrzymanych w KSeF?

16. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:
a) anulowanie faktury a KSeF,
b) faktury korygujące w KSeF,
c) korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
d) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
e) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
f) korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
g) czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
h) korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
i) korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
j) nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących.

17. Tryby awaryjne w KSeF:
a) niedostępność KSeF,
b) awaria KSeF z winy fiskusa,
c) awaria KSeF z winy podatnika.

18. Przywileje i sankcje wynikające z KSeF:
a) 40-dniowy zwrot podatku VAT,
b) brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA (brak wypływu na JPK_WB, JPK_MAG)
c) brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika przez 10 lat,
d) ułatwienia w zakresie korekt in minus dla sprzedawcy i nabywcy,
e) ułatwienia w zakresie doręczania faktur,
f) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

19. KSeF a dokumentowanie w JPK_VAT:
a) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
b) numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
c) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi.
d) dane raportowane w JPK a KSeF,
e) spójność JPK_VAT z KSeF,
f) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a ujęcie faktury JPK_VAT,
g) struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF,
h) czy na fakturze ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF) przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej należy umieścić nr systemowy nadany przez KSeF.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 16:45 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: