Szkolenie Online Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowe wytyczne dla przedsiębiorców

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie ma charakter analityczny, nastawione jest na wskazanie potencjalnych obszarów kontroli ze strony organów podatkowych na podstawie posiadanych danych z JPK i KSeF. Dedykowany dla Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, a także pracowników dokumentujących i rozliczających podatki.

Program szkolenia

1. Źródła, z których fiskus czerpie informacje o podatnikach:
a) Krajowy System e-Faktur (KSeF),
b) e Urząd,
c) schemy JPK,
d) STIR,
e) kasy fiskalne on line,
f) Biała lista,
g) MDR (raportowanie schematów podatkowych),
h) digitalizacja resortu finansów.

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 1 stycznia 2022 r.
a) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
b) czy warto skorzystać z KSeF w 2022 r.,
c) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
d) KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych,
e) Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.
f) Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
g) Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
h) Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
i) Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
j) ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.
k) Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
l) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.
m) Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.
n) Faktury korygujące w KSeF.
o) Nota korygująca a KSeF.
p) Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF .
q) Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF.
r) Dostęp do faktur w KSeF.
s) Uproszczenia treści faktury korygującej i duplikatu faktury.
t) Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
u) Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

3. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz jego wpływ na KSeF:
a) konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus,
b) doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
c) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
d) uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc),
e) projekt wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym,
f) projekt zniesienia konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line,
g) obniżenie 20% sankcji VAT do 10% oraz 15 % sankcji do 5%; możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe.

4. Schemy JPK a KSeF:
a) dane raportowane w JPK a KSeF ?
b) spójność JPK_VAT z KSeF,
c) jakie dane z JPK mogą być poddawane automatycznej weryfikacji przez fiskusa,
d) program fiskusa Analizator i wezwania do korekt lub wyjaśnień zapisów w JPK_VAT,
e) KSeF a Biała lista,
f) anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
g) korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF
h) kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
i) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane,
j) JPK_WB a rozliczenia podatkowe,
k) JPK_MAG i jego wpływ na rozliczenia podatkowe (obowiązek podatkowy, korekty VAT oraz KSeF).

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-04-2023Online
26-05-2023Online

Zaufali nam: