Szkolenie online Krajowy System e-Faktur dla biur rachunkowych

Cena: 590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

W związku z tym, że od lipca 2024 r. wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Dla wielu firm, wejście w życie KSeF będzie prawdziwą rewolucją. Zajęcia, które Państwu proponujemy poprowadzi Pani Joanna Szymańska Kubica, posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wszechstronną wiedzę.

Prowadzący szkolenie

Joanna Szymańska –Kubica – licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Program szkolenia

1. Terminy wejścia w życie KSeF:
a) KSeF jako obligatoryjny od lipca 2024 r.,
b) odroczony moment wejścia w życie KSeF i jakiej grupy podatników dotyczy,
c) sprzedaż osobie fizycznej, która prowadzi działalność,
d) fakturowanie transakcji z kontrahentem, który jest w Polsce wyłącznie zarejestrowany do VAT.

2. Transakcje dokumentowane w KSeF:
a) obowiązkowy KSeF a transakcje transgraniczne,
b) nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR – możliwość zwolnienia z tego obowiązku,
c) udostępnianie faktury kontrahentowi zagranicznemu.

3. Obligatoryjny KSeF a jednolity tryb fakturowania.

4. Faktura ustrukturyzowana:
a) definicja faktury ustrukturyzowanej,
b) struktura FA (2),
c) pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne,
d) indywidualny numer faktury nadany w KSeF.

5. NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY:
a) moment wystawienia a moment sporządzenia faktur,
b) obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury,
c) kurs waluty,
d) sesja interaktywna a sesja wsadowa,
e) wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF.

6. DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY:
a) kiedy otrzymuję fakturę i kiedy odliczyć VAT,
b) jak liczyć termin na odliczenie podatku,
c) skąd wiedzieć, że w KSeF wystawiono fakturę,
d) wprowadzenie rozwiązań w zakresie przekazywania informacji odnośnie faktur wysłanych w KSeF.

7. Nowe definicje a inne podatki:
a) podatek dochodowy i pozostałe podatki,
b) terminy płatności,
c) modyfikacja umów/regulaminów/procedur.

8. Faktury korygujące w KSeF:
a) KSeF a korekty faktur,
b) Anulowanie- czy jest możliwe,
c) przepisy, które wejdą/weszły w życie od 1 września 2023 r.,
d) REWOLUCJA w korektach.

9. Faktury zaliczkowe w KSeF:
a) faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa,
b) zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych –1 września 2023 r.,
c) jakie numery faktur powinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa.

10. Jakich praktycznych rozwiązań brakuje w KSeF:
a) noty korygujące,
b) załączniki do faktur – sposób dostarczenia kontrahentowi,
c) pro-forma,
d) duplikat.

11. Jak fakturować, kiedy KSeF nie działa:
a) rodzaje awarii i sposoby fakturowania,
b) faktury korygujące wystawiane podczas awarii,
c) na czym polega „korekta techniczna” faktury,
d) awaria a sankcje.

12. Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:
a) KSeF a Metoda Podzielonej Płatności (MPP) – indywidualny numer KSeF w tytule przelewu,
b) rozdział ustawy o VAT dotyczący oznaczania płatności,
c) przepisy dotyczące prawidłowego zastosowania kursów walut.

13. Sankcje w związku z niezastosowaniem przepisów:
a) kiedy znajdą zastosowanie i od kiedy obowiązują,
b) sankcja 100% kwoty podatku.

14. Archiwizowanie faktur:
a) kto i kiedy jest do tego zobowiązany, jakie udogodnienia.

15. Przepisy przejściowe.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-10-2023Online
28-11-2023Online

Zaufali nam: