Szkolenie online Klasyfikacja budżetowa 2023 – z uwzględnieniem zmian przepisów rozporządzenia z dn. 15 lipca 2022 roku i bieżących problemów

Cena: 440 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po ostatnich zmianach przepisów rozporządzenia z dn. 15 lipca 2022 r. – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiedzą się Państwo o wszystkich zmianach w rozdziałach, paragrafach dochodów i wydatków m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – większość musi zostać wprowadzona  przez jst w ciągu trzech miesięcy! Ponadto upewnią się Państwo czy prawidłowo umiejscawiają dochody i wydatki jednostki w działach i rozdziałach w związku z Systemem Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) oraz czy właściwie stosują paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów m.in. dla subwencji rozwojowej.

2. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków w tym zakresie – w związku ze SMUP.

3. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków m.in. dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy czy inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

4. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
a) odsetki 090, 091, 092,
b) wpływy z różnych opłat 069, a 097,
c) inne min. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
a) materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
b) oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
c) umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
d) nagród konkursowych 419 a 304,
e) opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
f) świadczeń 311 a 302,
g) delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
h) ekspertyz 439,
i) tłumaczeń 438,
j) usług między jst 433,
k) energii 426,
l) usług zdrowotnych 428 a 430,
m) szkoleń 455, 470 i 430,
n) opłat komorniczych 461, a 443
o) remontów 427 a 430 oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

6. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.

7. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
19-04-2023Online
24-05-2023Online
19-06-2023Online

Zaufali nam: