Szkolenie online Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści wszystkich działów, osoby, które chcą lepiej radzić sobie ze stresem i automotywacją w tym trudnym, nieustanie zmieniającym się świecie.

Cel szkolenia

Zrozumienie mechanizmów powstawania stresu z wykorzystaniem metod aktywizujących, relaksacyjnych i dających przestrzeń do wypracowania rozwiązań wspierających radzenie sobie ze stresem w złożonym i zmiennym świecie. Szkolenie to praca warsztatowa w obszarze definiowania działań prewencyjnych, w tym między innymi styl życia, medytacja, sport, precyzyjna komunikacja, zarządzanie czasem i rezygnacja z toksycznych relacji. Przećwiczenie technik panowania nad nerwami, zmniejszania ekspozycji na stres, sposobów na uświadomienie sobie co i dlaczego wywołuje określone reakcje wraz z elementami technik automotywacji.

Celem szczegółowym szkolenia jest zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
• zasad znalezienia się w złożonym świecie biznesu VUCA,
• zdefiniowania stresorów,
• wykorzystania technik mierzenia się z własnymi emocjami,
• wykorzystania technik panowania nad nerwami, zmniejszaniem ekspozycji na stres,
• prowadzenia skutecznych rozmów automotywacyjnych.

Metodyka szkolenia

Szkolenie w formule online, przy wykorzystaniu technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Warsztat z dużą ilością ćwiczeń praktycznych. Skoncentrowane jest na przekazaniu i przećwiczeniu narzędzi potrzebnych do skutecznego zarządzania stresem. Każdy Uczestnik otrzyma materiały, dzięki którym będzie możliwe przeprowadzenie symulacji, case study, testów, mini-wykładu. Szkolenie oparte jest na doświadczeniach własnych trenera oraz Uczestników.

Program szkolenia

1. Zagrożenia i szanse wynikające w złożoności biznesu świata VUCA:
• zagrożenia i konieczne kierunki działania w obszarze – wyzwania dnia dzisiejszego w świecie VUCA
• emocje i nastroje wokół nas i jak ja mogę nimi zarządzać?
• niepewność co do przyszłości, zmienność dnia codziennego – działania wspierające.

2. Zrozumienie stresu w złożoności świata biznesu VUCA:
• co to jest stres?
• objawy stresu – w jaki sposób szybko na nie reagować?
• Stresory – jak je zdiagnozować?

3. Mierzenie się z własnymi emocjami i zarządzanie nimi podczas dnia codziennego w pracy:
• nastawienie do stresu i jego wpływ na działanie,
• sposoby i techniki, które pomogą wpływać na nasze myślenie i działanie,
• model góry lodowej w zarządzaniu sobą w stresie.

4. Zarządzanie stresem w życiu zawodowym:
• zarządzanie stresem spowodowane zmianą,
• zarządzanie stresem spowodowane konfliktem,
• zarządzanie stresem a „toksyczni ludzie”.

5. Automotywacja w złożoności biznesu świata VUCA:
• myśli mają moc i jak to najlepiej wykorzystać
• motywatory i de motywatory w złożoności biznesu świata VUCA
• techniki skutecznej automotywacji w kryzysie

6. Podsumowanie:
• plan na stres – opracowanie indywidualnego planu działania przeciwdziałającemu stresowi.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:30 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-09-2023Online
20-10-2023Online
27-11-2023Online
18-12-2023Online

Zaufali nam: