Szkolenie online Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

Cena: 1490 zł + 23% VAT 

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Zobacz szkolenie w formie stacjonarnej
Adresaci szkolenia

Główni księgowi, menedżerowie, specjaliści komórek finansowo-księgowych oraz osoby, które chcą skuteczniej zarządzać sytuacjami stresowymi w pracy oraz lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami i napiętymi sytuacjami.

Cel szkolenia

Zbudowanie osobistej odporności niezbędnej w radzeniu sobie ze stresem oraz zarządzanie sobą w trudnych sytuacjach zawodowych.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• poznanie obszarów i mechanizmów wpływających na powstawanie stresu i nieprzyjemnych emocji w działach finansowych/księgowych,
• poznanie najbardziej skutecznych technik radzenia sobie z sytuacjami stresowymi,
• opanowanie umiejętności podejmowania decyzji optymalnego wyboru strategii i technik radzenia sobie ze stresem ze względu na stawiane wymagania i obowiązki w działach finansowych/księgowych,
• poznanie sposobów zmian percepcji sytuacji stresogennych z zagrożenia na sytuację wyzwania i szanse rozwoju,
• zbudowanie postawy proaktywnej w stosunku do trudnych sytuacji zawodowych i osobistych.

Po szkoleniu Uczestnicy:
• zrozumieją mechanizmy powstawania stresu i trudnych emocji w działach finansowo – księgowych,
• będą potrafili aktywnie wpływać na stresory i kontrolować stres,
• będą potrafili utrzymywać prawidłowe proporcje pomiędzy stresem pozytywnym i negatywnym,
• uświadomią sobie własną rolę w efektywnym kontrolowaniu emocji,
• będą potrafili dystansować się do zdarzeń wysoko emocjonalnych,
• będą potrafili zachowywać się asertywnie w sytuacjach stresogennych,
• będą potrafili radzić sobie z atakami i brakiem szacunku względem działu księgowości,
• wzmocnią swoją postawę zawodową jako pracownik księgowo-finansowy,
• rozwiną umiejętności interweniowania, gdy ktoś nie dotrzymuje „umów”,
• przećwiczą techniki odmowy, kiedy odmowa jest konieczna.

Metodyka szkolenia

Interaktywne sesje ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki, case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej) oraz mini-wykłady pogłębiające wiedzę nt. mechanizmów i źródeł powstawania stresu. Wśród wielu zajęć praktycznych, znajdują się również warsztaty motywujące, tak, aby Uczestnicy nie tylko potrafili zwalczyć stres, ale również pójść dalej w swym samorozwoju.

Program szkolenia

1. Specyfika stresu:
• definicja i poziomy stresu, czym charakteryzuje się stres w dziale finansowo-księgowym?
• fazy stresu, w której fazie stresu się znajdujesz?
• ile jeszcze wytrzymasz – tylko po co się tak męczyć?
• wpływ stresu na efektywność naszego działania, czy można efektywnie działać pod wpływem silnego stresu?
• jak budować pozytywne nastawienie do otoczenia do działu finansowego/księgowego?

2. Jak rozpoznać swoją kondycję względem stresu?
• psychologiczne mechanizmy reakcji na stresory,
• etapy zmian w organizmie człowieka wywołane czynnikami stresogennymi,
• test obciążeń psychicznych,
• specyfika pracy w księgowości identyfikacja obszarów stresogennych.

3. Emocje w dziale finansowo-księgowym i sposoby radzenia sobie z nimi:
• skąd tyle emocji w najlepiej zorganizowanym dziale firmy?
• mechanizmy powstawania emocji,
• dwa oblicza emocji,
• po co te emocje? – funkcje, jakie pełnią emocje dla naszego funkcjonowania
• jak zachować dystans emocjonalny?
• jak konstruktywnie wykorzystać emocje?
• rozemocjonowany szef i bagatelizujący współpracownik – jak z nimi współpracować?
• jak radzić sobie ze zdenerwowanym szefem?
• jak zarządzać emocjami w sytuacjach kryzysowych i zachować spokój?
• spirala emocji – „siła spokoju” – jak nie wpaść w spiralę emocji i nie nakręcać się więcej?
• jak zachowywać dobre samopoczucie będąc pod presją czasu, pieniędzy, innych ludzi?
• techniki kontroli emocjonalnej zwiększające odporność na stres
• jak sprawić, aby nikt nie miał możliwości „zepsucia nam dnia”?

4. Trudne sytuacje w dziale finansowo-księgowym. Jak sobie z nimi radzić?
• matryca trudnych sytuacji stresowych w firmie
• jak dobierać strategie zarządzania stresem?
• „kontrola skarbowa” to brzmi groźnie,
• jak działać w trudnych sytuacjach zawodowych?
• prezentacja wyników finansowych na większym forum,
• metody wizualizacji i siła wyobrażeń,
• jak radzić sobie z pesymistami i ich czarnowidztwem?
• skutki działania “efektu pigmaliona”,
• jak rozwiązywać powstające trudności?
• jak nie dać się zdenerwować i wyprowadzić z równowagi?
• odpowiedzialność za błędy innych,
• jak motywować współpracowników do terminowości?
• „czynny żal”, gdy nikomu nie jest „przykro”,
• interweniowanie, gdy ktoś nie wywiązuje się wcześniejszych z ustaleń?

5. Konflikt jako źródło stresu oraz techniki radzenia sobie z nimi:
• jak powstaje konflikt – przyczyny konfliktów – funkcje konfliktów,
• diagnoza indywidualnego sposobu radzenia sobie z konfliktem,
• źródła występowania napięć i trudności we współpracy księgowości z innymi działami organizacji.
• techniki radzenia sobie z konfliktami, wady i zalety poszczególnych stylów.

6. Postawa asertywna księgowego a przeciwdziałanie stresowi:
• autodiagnoza poziomu asertywności. Myślenie pro-asertywne.,
• techniki wyznaczania własnych granic w relacjach z partnerami księgowości
• typy ludzkich zachowań jako czynnik stresu z ukierunkowaniem na specyfikę pracy księgowego,
• wykorzystanie postawy i technik asertywnych,
• dlaczego ludzie z działów poza-finansowych są tacy inni?
• sposoby radzenia sobie z krytyką i atakami osobistymi:
– „beznadziejnie to Pani zrobiła”
– „poprzedniczka robiła to lepiej”
– „w centrali to działa inaczej”
– „ależ z Pani czepialska księgowa”
– „chyba Pani sobie nie radzi”
– „w tej księgowości to nic nie robicie”
– „nie zarabiacie na firmę”
– „potrzebuję to na już”
• radzenie sobie z kryzysowymi sytuacjami
• „za dużo pracy” – jak odmawiać w nawiązaniu do priorytetów?
• kłopoty z płatnościami – uprzedzanie krytyki.

7. Budowanie oparcia w sobie:
• „Księgowa to brzmi dumnie” – sposoby budowanie oparcia w sobie,
• kształtowanie zgodności na wszystkich poziomach logicznych,
• pozytywny stosunek do siebie i innych „ta księgowa to czepia się o takie błahostki”,
• wychodzenie ze stereotypów i zmiana punktu widzenia,
• rozwój poczucia własnej wartości jako podstawa lepszego funkcjonowania w firmie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy
12-10-202313-10-2023Online
23-11-202324-11-2023Online
11-12-202312-12-2023Online

Zaufali nam: