Szkolenie online INCOTERMS 2020 – jak zrozumieć i prawidłowo stosować warunki dostawy w różnych sytuacjach handlowych

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm, które chcą zdobyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu warunków dostawy Incoterms 2020. Jest adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zasadami stosowania warunków dostaw Incoterms w transporcie i handlu. Dodatkowo zawiera tematy z zakresu odpowiedzialności stron (sprzedającego, przewoźnika, spedytora) w transportach drogowych międzynarodowych i morskich w oparciu o Incoterms 2020 i przepisy prawne. Podejmuje również tematykę szkód przewozowych i ubezpieczeń Cargo. Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści dla uczestników

Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się handlem i transportem. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne, ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli, gdzie mają zastosowanie reguły Incoterms, jak prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej i jakie są różnice między Incoterms 2010 i Incoterms 2020. Dowiedzą się w jakich sytuacjach warto skorzystać ze Spedytora, a kiedy z Przewoźnika, w jaki sposób ograniczać koszty transportowe, ubezpieczyć towar, zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora. Będą umieli poprawnie wypełnić list przewozowy CMR oraz zadbać o kompletne informacje na morskim liście przewozowym. Poznają wiele praktycznych porad z zakresu Incoterms 2020, handlu i transportu towarów.

Program szkolenia

1. Incoterms 2020 – informacje ogólne:
a) kilka słów o Międzynarodowej Izbie Handlowej, która opracowuje Incoterms,
b) czym są reguły Incoterms, jak powstają, ich wersje i zastosowanie,
c) czy musimy stosować reguły Incoterms,
d) czy możemy posługiwać się starszymi wersjami i w jakich przypadkach,
e) co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
f) reguły Incoterms a umowa sprzedaży,
g) co to jest ryzyko w dostawie,
h) miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka, z czym wiąże się brak określenia miejsca dostawy,
i) jak poprawnie zapisywać warunki dostawy Incoterms i co w przypadkach, kiedy brak informacji o wersji Incoterms,
j) co wspólnego mają reguły Incoterms z przeniesieniem własności rzeczy.

2. Różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020:
a) wyeksponowanie artykułów związanych z dostawą/przyjęciem dostawy i przejściem, ryzyka (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5),
b) ulepszenie prezentacji i zastosowanie obszernych not wyjaśniających,
c) powiązanie z innymi umowami (umowy sprzedaży, spedycji, przewozu),
d) możliwość użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
e) ułatwienia dla akredytyw poprzez zastosowanie konosamentu „on board” dla reguły FCA,
f) uporządkowanie informacji o kosztach poprzez umieszczenie ich w jednym artykule,
g) różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
h) zmiana reguły DAT na DPU,
i) włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów.

3. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy:
a) co to jest odprawa celna, na czym polega, rodzaje odpraw celnych,
b) co to jest akredytywa, zasada działania,
c) obowiązki ogólne dla Sprzedającego i Kupującego wynikające z reguł Incoterms,
d) EXWEX Works (czy można dokonać modyfikacji, aby Sprzedający odpowiadał za załadunek i odprawę celną eksportową i dlaczego ta reguła jest rekomendowana dla transportów krajowych),
e) FCA Free Carrier (dwa różne miejsca dostawy dla FCA, na czym polega zastosowanie konosamentu”on board”),
f) CPTCarriage Paid To (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
g) CIPCarriage Insurance Paid To (ubezpieczenie Cargow klauzuli A, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CPT),
h) DAPDelivered At Place jako jedna z najwygodniejszych reguł dla Kupującego i Sprzedającego,
i) DPUDelivery at Place Unloaded (co w przypadku, kiedy Sprzedający nie ma możliwości rozładunku towaru u Kupującego?),
j) DDPDelivered Duty Paid (dlaczego jest rekomendowana dla transportów krajowych).

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji handlowej.

4. Szkody Przewozowe oraz Ubezpieczenie CARGO i jego zastosowanie w regułach Incoterms:
a) szkody przewozowe w transporcie i ich rodzaje,
b) protokół niezgodności w dostawie,
c) reklamacje, kto ma prawo je zgłaszać i kiedy,
d) rodzaje polis ubezpieczeniowych Cargo,
e) ubezpieczenie Cargo, a Ubezpieczenie Przewoźnika
f) co chroni towar i w jakim zakresie,
g) dlaczego powinniśmy wybrać ubezpieczenie Cargo,
h) dlaczego najlepiej zawrzeć ubezpieczenie Cargo bezpośrednio z ubezpieczycielem a nie przez Przewoźnika/Spedytora,
i) klauzule ładunkowe i nie tylko,
j) podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczenia Cargo.

5. Czy odpowiedzialność Spedytora, Przewoźnika oraz Sprzedającego i Kupującego wynika jedynie z warunków Incoterms:
a) różnica między Przewoźnikiem a Spedytorem,
b) z kim zawierać Umowę Przewozu a z kim Umowę Spedycji,
c) odpowiedzialność Nadawcy na gruncie Konwencji CMR,
d) odpowiedzialność Przewoźnika zgodnie z CMR, wysokość odszkodowania, opóźnienie terminu dostawy,
e) co powinien mieć rzetelny Przewoźnik,
f) odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora zgodnie z OPWS 2010, czynności spedycyjne,
g) co powinien mieć rzetelny Spedytor,
h) różnica między umową przewozu, a umową spedycji,
i) jak zweryfikować Przewoźnika, Spedytora i ich polisy ubezpieczeniowe.

Ćwiczenie 2: Weryfikujemy Polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora:
• funkcje listów przewozowych,
• międzynarodowy list przewozowy CMR, wzór, co powinien zawierać, szczegółowe omówienie.

Ćwiczenie 3: Wypełniamy poprawnie dokument CMR:
• deklaracja wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie jako sposoby zwiększenia odpowiedzialności Przewoźnika za towar i terminową dostawę.

6. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego z uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającego i kupującego, zalecenia do stosowania i popełniane błędy:
a) FASFree Alonside Ship,
b) FOBFree On Board (dlaczego nie powinna być stosowana dla transportu morskiego kontenerów),
c) CFRCost and Freight (dlaczego miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia powinno być dokładnie określone w umowie),
d) CIFCost Insurance Freight (ubezpieczenie w klauzuli C, dlaczego dla Kupującego bardziej korzystne będą warunki CFR),
e) podsumowanie wszystkich reguł Incoterms 2020,
f) najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Incoterms.

Ćwiczenie 4: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji:
• odpowiedzialność Załadowcy i Przewoźnika morskiego,
•rodzaje morskich listów przewozowych (konosament, SeaWayBill, Telex Release),
• konosament – jego funkcja i zawartość,
• co to są instrukcje konosamentowe,
• na co zwrócić uwagę, aby znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim (koszty transportu, koszty przestojowe i inne koszty),
• krok po kroku jak zorganizować transport morski i na co zwrócić uwagę.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-04-2024Online

Zaufali nam: