Szkolenie online Graniczny podatek węglowy (CBAM) – nowe obowiązki dla importerów

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

1. Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu.

2. Co to jest CBAM i na czym polega?

3. Cel wprowadzenia CBAM.

4. Podstawa prawna (rozporządzenie CBAM, wykonawcze i kolejne).

5. Ogólne informacje o systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem).

6. Zakres obowiązywania:
a) kategorie produktów,
b) obszary geograficzne,
c) kryterium wartości.

7. Podmioty objęte przepisami.

8. Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego.

9. Obowiązki związane z CBAM:
a) upoważnienia,
b) rejestracja operatorów, w tym rejestr przejściowy,
c) sprawozdania kwartalne (do 2025) – zawartość, korekta,
d) deklaracje roczne,
e) zakres przechowywanych danych i dowodów.

10. Portal CBAM i jego funkcje.

11. Organy biorące udział w procesie.

12. Kontrole kary i odpowiedzialność.

13. informacje o emisjach:
a) gazy uwzględniane w mechanizmie,
b) ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP,
c) emisje wbudowane,
d) emisje bezpośrednie,
e) emisje pośrednie.

14. Obliczanie emisji wbudowanych:
a) możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej,
b) ścieżki produkcyjne,
c) granice systemowe,
d) jednostki produkcji,
e) towary proste,
f) towary złożone,
g) emisje z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP),
h) emisje materiałów wsadowych (prekursorów),
i) wartości standardowe, referencyjne i domyślne,
j) przepisy szczególne dla wybranych towarów.

15. Przykład wypełnienia raportu kwartalnego na podstawie danych uczestników szkolenia lub przykładowych.

16. Weryfikacja sprawozdań.

17. Certyfikaty CBAM:
a) zasady sprzedaży i obrotu,
b) sposób ustalania ceny,
c) korekta związana z bezpłatnymi uprawnieniami EU ETS,
d) umarzanie,
e) anulowanie,
f) opłata emisyjna uiszczana w państwie trzecim,
g) rejestr CBAM.

18. Strategia wdrażania:
a) określenie produktów objętych CBAM,
b) analiza ryzyka,
c) zasady zbierania danych od dostawców,
d) potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków,
e) zarządzanie danymi.

19. Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów.

20. Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-12-202319-12-2023Online
18-01-202419-01-2024Online
19-03-202420-03-2024Online

Zaufali nam: