Szkolenie online Fundacja rodzinna – optymalizacja podatkowa czy narzędzie planowania biznesu?

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Opis szkolenia

W Polsce znacząca część przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Wiele z nich mierzy się, lub będzie się mierzyć w przyszłości, z koniecznością przekazania majątku następcom. Dlatego sukcesja jest jednym z wyzwań stojących przed przedsiębiorcami.

Dzięki Fundacji rodzinnej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji nowych inwestycji. Ponadto pozwoli na ustalenie reguł zarządzania firmą i majątkiem fundatora w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.
W Polsce zakładanie Fundacji rodzinnych będzie możliwe już od maja 2023 roku.

Czym jest fundacja rodzinna, jakie jej są cele i jak ją utworzyć?
O tym wszystkim dowiesz się na naszym szkoleniu. Celem szkolenia jest przedstawienie założeń oraz korzyści płynących dla firm rodzinnych z możliwości, jakie daje nowa instytucja w polskim systemie prawnym – właśnie Fundacja rodzinna.

Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione zagadnienia obejmujące kwestie prawne, związane z założeniem i funkcjonowaniem fundacji rodzinnej, jak również kwestie opodatkowania fundacji oraz możliwości wykorzystania tej instytucji w praktyce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:
• obecnych i przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą optymalnie prowadzić swój biznes i chronić zbudowany majątek,
• przedsiębiorców, którzy chcą optymalizować inwestycje i mądrze zaplanować sukcesję w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojej rodzinie,
• osób, które rozważają założenie pierwszej lub kolejnej sp. z o.o. oraz fundacji rodzinnej,
• osób prowadzących spółki, które chcą lepiej zarządzać swoimi finansami i majątkiem osobistym,
• przedsiębiorców posiadających spółki, którzy chcą zoptymalizować swoje struktury,
• osób poszukujących alternatywy dla utraconej od 2023 amortyzacji nieruchomości mieszkalnych,
• osób, które wykorzystują lub planują wykorzystać spółki i fundacje rodzinne w inwestowaniu w nieruchomości.

Program szkolenia

I. Prawne aspekty fundacji rodzinnej:

1. Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim systemie prawnym – jakie są jej cele?

2. Osobowość prawna fundacji rodzinnej.

3. Działalność fundacji rodzinnej.

4. Przekazanie majątku (wkłady, darowizny) na fundusz założycielski.

5. Dozwolony zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację .

6. Majątek oraz spis majątku w fundacji rodzinnej:
a) jakie aktywa i kto można wnieść do fundacji rodzinnej?
b) czy fundator poza funduszem założycielskim może wnieść inne mienie do fundacji?
c) spis majątku fundacji rodzinnej.

7. Założenie fundacji rodzinnej – krok po kroku.

8. Jaka powinna być struktura organizacyjna fundacji?

9. Statut i organy fundacji.

10. Przekazanie majątku fundacji.

11. Sposób działania fundacji rodzinnej.

12. Jakim obowiązkom podlegać będzie fundacja?

13. Audyt i odpowiedzialność cywilnoprawna w fundacji rodzinnej:
a) jaka jest rola procesu audytu w funkcjonowaniu fundacji rodzinnej?
b) czy audyt fundacji rodzinnej jest obowiązkowy?
c) kto przeprowadza audyt fundacji rodzinnej?
d) kto ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za działania fundacji rodzinnej?

14. Zasady sukcesji; fundacja rodzinna a kwestie spadkowe.

15. Czy fundacja rodzinna jest na zawsze?

16. Zakończenie działalności; likwidacja fundacji rodzinnej.

II. Opodatkowanie fundacji:

1. Skutki podatkowe przekazania majątku na rzecz fundacji rodzinnej.

2. Zwolnienie podmiotowe fundacji z CIT.

3. Opodatkowanie „działalności zakazanej” dla fundacji (wykraczającej poza dopuszczalny zakres).

4. Świadczenia na rzecz beneficjentów fundacji – stawki podstawowe i możliwość zastosowania zwolnienia.

5. Wielość fundatorów a proporcjonalne zwolnienie.

6. Obowiązki płatnika.

7. Skutki podatkowe rozwiązania fundacji rodzinnej.

8. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe.

9. Fundacja rodzinna a „estoński CIT” i „spółka holdingowa” – co bardziej się opłaci?

10. Praktyczne przykłady wykorzystania instytucji fundacji rodzinnej – modele „optymalizacyjne”.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
13-10-2023Online

Zaufali nam: