Szkolenie online Finanse dla członków Rady Nadzorczej

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla członków Rady Nadzorczej (działów niefinansowych).

2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
a) odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie albo w czym mogę je wspierać,
b) różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.

3. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście:
a) istota i struktura sprawozdania:
• walory informacyjne i ograniczenia bilansu,
• zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze.
b) istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe,
c) przypadki praktyczne: analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie – warsztaty.

4. Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?
a) jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy:
• obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy,
• mamy zysk, a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
• produkcja „idzie pełną parą”, a wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
b) różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym – wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny:
• różnice między wariantami (wady i zalety),
• częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
c) przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat.

5. Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
a) istota i struktura sprawozdania – analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
b) analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych,
c) metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna,
d) przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie.

6. Analiza wskaźników finansowych:
a) analiza rentowności,
b) analiza płynności,
c) analiza zadłużenia.

7. Podsumowanie i zakończenie.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-11-2023Online

Zaufali nam: