Szkolenie online Faktury sprzedaży i faktury zakupy VAT dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej, z uwzględnieniem zmian dot. KSeF od 01.07.2024

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) poprawna treść faktury VAT,
c) terminy wystawienia faktury VAT,
d) data sprzedaży, data wystawienia faktury, data obowiązku podatkowego,
e) fakturowanie zaliczek,
f) anulowanie faktury,
g) symbol PKWiU lub CN na fakturach.

2. Korygowanie danych zawartych w fakturach (korekta faktury, nota korygująca, anulowanie faktury):
a) możliwości wystawienia poszczególnych dokumentów,
b) zasady udokumentowania zdarzenia,
c) sposób ujęcia dokumentu w JPK-VAT.

3. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) faktury elektroniczne w prawie unijnym.

4. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) stawki VAT na refakturze,
c) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania.

5. Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
a) zasady funkcjonowania mechanizmu MPP,
b) faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
c) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem MPP,
d) sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem MPP.

6. Faktury zakupu- prawo do odliczenia podatku naliczonego:
a) data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
b) termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
c) brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
d) faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,
e) terminy rozliczania podatku JPK-VAT,
f) błędy dotyczące faktur a możliwość odliczenia podatku naliczonego.

7. Krajowy System e- Faktur (KSeF)- obowiązek od 01.07.2024:
a) podstawy prawne, zasady funkcjonowania KSeF,
b) kwestia konsolidacji PEF i KSeF,
c) terminy implementacji dla poszczególnych podatników,
d) zasady dostępu do KSeF- upoważnienia dla użytkowników do dostępu do systemu i wystawiania faktur,
e) rodzaje faktur (VAT,KOR,ZAL,ROZ,KOR_ZAL, KOR_ROZ,UPR,RR),
f) schemat faktury- elementy obowiązkowe,
g) możliwość dodania informacji uzupełniających na fakturze,
h) kody paskowe i kody QR,
i) wymogi przy płaceniu za fakturę KSeF- płatność MPP,
j) moment uznania faktury za wystawioną lub otrzymaną,
k) moment uznania korekty faktury za wystawioną lub otrzymaną,
l) numer identyfikujący w KSeF a numer faktury VAT,
m) zachęty do wprowadzenia KSeF w trybie fakultatywnym (przyspieszony zwrot podatku),
n) sankcje za nieprawidłowości w wystawianiu faktur,
o) mapa drogowa wdrożenia KSeF- przegląd niezbędnych etapów i procedur,

8. Zakończenie szkolenia:
a) Podsumowanie kluczowych zagadnień omówionych podczas szkolenia.
b) Otwarta sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – pół godziny przed szkoleniem rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
13-10-2023Online
04-12-2023Online

Zaufali nam: