Szkolenie online Faktura VAT dla recepcjonistów i pracowników obsługi klienta w branży hotelarskiej

Cena: 590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze:
a) pojęcie zapłaty (kwota netto czy brutto na FV),
b) dla jakich czynności krajowych i międzynarodowych wystawiamy FV,
c) czynności nieodpłatne,
d) wymiana barterowa,
e) podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji,
f) usługa noclegowa i dodatkowe świadczenia (śniadanie, restauracja, parking, SPA oraz inne dodatkowe usługi) – jak ująć na FV?
g) sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania (refaktura usług noclegowych i dodatkowych oraz świadczenia kompleksowe).

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,
d) poprawna treść faktury VAT,
e) terminy wystawienia faktury VAT,
f) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
g) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży oraz zmiany wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022,
h) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
i) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych oraz wynikające z Pakietu „KSeF”
– od 1 stycznia 2022,
j) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
k) pojęcie pustej faktury,
l) faktury czy dokumenty wewnętrzne?
m) faktury uproszczone – przypadki stosowania, zasady wystawiania,
n) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych,
o) duplikaty faktur zmiany wynikające z Pakietu „KSeF” – od 1 stycznia 2022.

3. Faktury korygujące (PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących oraz PAKIET KSeF):
a) anulowanie faktury,
b) tzw. korekta do zera,
c) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
d) korekta nazwy kontrahent, NIP-u, adresu i innych danych na FV,
e) anulowanie rezerwacji noclegu oraz innych usług,
f) zmiana przedmiotu transakcji,
g) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących od 1.01.2021 r.

4. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) refaktura usług noclegowych – SLIM VAT nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich dalszego refakturowania.

5. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej:
a) przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
b) faktury elektroniczne w prawie unijnym,
c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
e) wystawianie faktur w formacie PDF,
f) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
g) poprawna treść faktury elektronicznej,
h) termin wystawienia e-faktur,
i) e-faktury dokumentujące zaliczki,
j) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
k) wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
l) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
m) faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
n) wystawienie e-faktury po terminie,
o) symbol PKWiU lub CN na fakturach elektronicznych,
p) e-faktura a różne stawki VAT,
q) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
r) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

6. Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 1.01.2022 r.
a) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
b) Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
c) Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
d) Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

7. Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
a) dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
c) dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment)
–narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT,
d) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
e) faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności.

8. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

9. Kasy rejestrujące w 2022 roku –zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online (nowe regulacje związane z COVID-19),
b) zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów (paragon z NIP-em i bez NIP-u),
d) nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

10. Ujęcie faktur i paragonów w JPK_VAT:
a) skutki błędów popełnionych w treści faktury i paragonu w rozliczeniach podatkowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
19-05-2023Online

Zaufali nam: