Szkolenie online Eksport towarów – procedury i dokumentacja (warsztat eksperta-praktyka)

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm, które planują rozpocząć swoją przygodę z eksportem towarów oraz dla firm, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Jest adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych. Szkolenie nie jest skierowane dla działów księgowości, porusza kwestie podatkowe jedynie w zakresie podstawowym. Ma na celu zapoznanie uczestników z prawami obowiązującymi w handlu międzynarodowym – Konwencja Wiedeńska. Zawiera omówienie procedur i dokumentacji związanych z eksportem towarów, a w tym procedur handlowych, transportowych, celno-podatkowych oraz płatności. Podejmuje tematy z zakresu drogowych listów przewozowych, odpowiedzialności Nadawcy, Spedytora i Przewoźnika oraz ubezpieczenia towarów w transporcie. Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia. Korzyści dla uczestników. Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się eksportem towarów. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym
oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jakie prawo zastosować dla umów z kontrahentami zagranicznymi i jak skonstruować umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym. Będą potrafili skompletować dokumentację eksportową niezbędną do odprawy celnej. Dowiedzą się jakie kroki podjąć, aby właściwie, bez problemu i ograniczając koszty zorganizować eksport towarów, skąd czerpać wiedzę na temat niezbędnych certyfikatów i innych ograniczeń (pozwolenia, cła). Zapoznają się z formalnościami jakie należy wypełnić przed rozpoczęciem eksportu, z kodami taryfy celnej oraz dokumentami potwierdzającymi eksport. Będą potrafili wybrać najbardziej bezpieczną formę płatności dla konkretnej transakcji. Zdobędą wiedzę w jakich sytuacjach warto skorzystać ze Spedytora, a kiedy z Przewoźnika, jak ubezpieczyć towar, zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora. Będą umieli poprawnie wypełnić list przewozowy CMR oraz zadbać o kompletne informacje na fakturze eksportowej. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających eksport towarów.

Program szkolenia

1. Konwencja Wiedeńska jako prawo regulujące zasady współpracy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi podmiotami:
• zasięg, zastosowanie i warunki stosowania Konwencji Wiedeńskiej,
• co reguluje KW a czego nie reguluje i jakie wtedy zastosować prawo,
• zawieranie umów sprzedaży,
• prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
• sposób i terminy przeprowadzenia kontroli towarów przez Kupującego,
• terminy dostarczenia towarów(klauzula rozsądku),
• jakie muszą być dostarczone towary aby zostały uznane za zgodne z umową,
• środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez Sprzedającego lub Kupującego,
• przejście ryzyka w dostawie ze Sprzedającego na Kupującego,
• jakie warunki muszą być spełnione aby Sprzedający/Kupujący mogli odstąpić od umowy,
• odszkodowanie w razie naruszenia postanowień umownych(strata+ utracony zysk),
• obowiązek minimalizowania strat przez stronę poszkodowaną,
• warunki zwolnienia się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia umowy,
• wybrane podobieństwa i różnice między Konwencją Wiedeńską a Kodeksem Cywilnym,
• czy warto aby polski przedsiębiorca przy zawieraniu umów stosował KW,
• Konwencja Wiedeńska a SARS-COV-2.
a) cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy, rodzaje umów, przydatne klauzule.

Ćwiczenie 1 : Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym.

2. Procedury i dokumentacja związane z eksportem towarów:
a) pojęcie eksportu towarów:
• dążenie Państw do integracji gospodarczych,
• warunki jakie trzeba spełnić aby miał miejsce eksport towarów,
• eksport bezpośredni i pośredni – omówienie.
b) aspekt handlowo-jakościowy:
• weryfikacja odbiorcy,
• jakość towaru,
• zabezpieczenie i oznakowanie towaru,
• odpowiedzialność za załadunek i rozmieszczenie towaru w różnych rodzajach transportu,
• odpowiedzialność za zabezpieczenie towaru na środku transportu i mocowanie w różnych rodzajach transportu,
• przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunków,
• dobre rady dla eksporterów,
• ograniczenia eksportowe,
• źródła informacji na temat niezbędnych certyfikatów wymaganych w krajach trzecich,
• ogólne omówienie procedur w krajach trzecich,
• certyfikaty pochodzenia (niepreferencyjne, preferencyjne – EUR 1, Form A, świadectwo A.TR, deklaracja na fakturze, oświadczenie o pochodzeniu) ich rodzaje, ustalanie pochodzenia towarów, system REX, procedury uzyskania świadectw o pochodzeniu i świadectwa fitosanitarnego na potrzeby eksportowe,
• przykładowe świadectwa i certyfikaty wymagane w wybranych krajach trzecich,
• kluczowe punkty w umowie z Odbiorcą ,
c) aspekt transportowy:
• obowiązki Nadawcy wynikające z organizacji transportu, obowiązki Przewoźnika: pozwolenia, WDS, karnet TIR,T2,
• funkcje listów przewozowych,
• międzynarodowy list przewozowy CMR, wzór, co powinien zawierać, szczegółowe omówienie,

Ćwiczenie 2: Wypełniamy dokument CMR.

• deklaracja wartości towaru i specjalnego interesu w dostawie jako sposoby zwiększenia odpowiedzialności Przewoźnika za towar i terminową dostawę,
• szkody przewozowe zgodnie z Konwencją CMR i Protokół niezgodności w dostawie,
• z kim zawierać Umowę Przewozu a z kim Umowę Spedycji,
• odpowiedzialność Nadawcy na gruncie Konwencji CMR, – odpowiedzialność Przewoźnika zgodnie z CMR, wysokość odszkodowania, opóźnienie terminu dostawy,
• co powinien mieć rzetelny Przewoźnik,
• odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora zgodnie z OPWS 2010, czynności spedycyjne,
• co powinien mieć rzetelny Spedytor,
• różnica między umową przewozu, a umową spedycji,
• jak zweryfikować Przewoźnika, Spedytora i ich polisy ubezpieczeniowe,

Ćwiczenie 3: Weryfikujemy Polisę ubezpieczeniową Przewoźnika/Spedytora.

• ubezpieczenie CARGO czy Ubezpieczenie Przewoźnika,
• co chroni towar i w jakim zakresie,
• klauzule ładunkowe i nie tylko,
• ustawa SENT.
d) aspekt celno-podatkowy:
• formalności celno-podatkowe: rejestracja EORI i PDR,
• usprawnienia procedury celnej – AEO,
• dokumenty niezbędne do odprawy celnej ze szczegółowym omówieniem,
• dobór kodów taryfy celnej( HS, CN, TARIC)i Systemy Zintegrowanej Taryfy Celnej (Isztar, Taric), WIT,
• faktura eksportowa,

Ćwiczenie 4: Przygotowujemy fakturę eksportową.

• przebieg odprawy celnej eksportowej, system AES, Unijny Kodeks Celny,
• karnet ATA,
• obowiązek podatkowy w eksporcie,
• podstawa opodatkowania, miejsce opodatkowania,
• warunki zastosowania podatku VAT 0%,
• dokumenty potwierdzające eksport.

Ćwiczenie 5: Kompletujemy dokumentację eksportową.

e) aspekt płatności:
• wewnętrzne metody zabezpieczania wierzytelności zagranicznych,
• akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe,
• gwarancja bankowa, faktoring, forfaiting,
• ubezpieczenie KUKE, polisa na Wschód.
f) instytucje powołane w Polsce w celu promocji handlu międzynarodowego:
• projekty i programy promujące handel międzynarodowy.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – wykład cz. I
10:30 – przerwa 15-minutowa
10:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-12-2023Online

Zaufali nam: