Szkolenie online Efektywne zatrudnianie kadry menedżerskiej – w świetle przepisów KSH i najnowszych przepisów podatkowych, w tym zmian związanych z Polskim Ładem z uwzględnieniem specyfiki w branży hotelarskiej i turystycznej

Cena: 590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Drosik – Radca prawny i doradca podatkowy. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych i bieżących zmian w przepisach.

Program szkolenia

1. Szerokie rozumienie kadry menedżerskiej z punktu widzenia podatkowego:
a) Członkowie zarządu;
b) Dyrektorzy/menedżerowie;
c) Zarządzanie działem a zarządzanie przedsiębiorstwem.

2. Formy zatrudnienia członków zarządu:
a) Stosunki wewnętrzne między członkiem zarządu a spółką (powołanie, mandat, kadencja);
b) Członek zarządu w spółce jednoosobowej;
c) Pełnienie funkcji bez wynagrodzenia – ryzyko dla spółki?
d) Podstawa wypłaty wynagrodzenia dla członka zarządu i ich skutki podatkowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zmiany wynikające z Polskiego Ładu.
• Powołanie
• Umowa o pracę
• Umowa cywilnoprawna
• Samozatrudnienie
• Kontrakt menedżerski

3. Członek zarządu jako osoba zagraniczna:
a) Zasady ustalania rezydencji podatkowej członka zarządu;
b) Siedziba i rezydencja podatkowa spółki – ryzyka;
c) Opodatkowanie członka zarządu będącego osobą zagraniczną – podatek u źródła, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Wypłata wynagrodzenia prokurentowi:
a) Kim jest prokurent?
b) Stosunek wewnętrzny pomiędzy prokurentem a spółką;
c) Umowa dla prokurenta – czy jest niezbędna?
e) Zasady wypłaty wynagrodzenia prokurentowi, ich opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zmiany wynikające z Polskiego Ładu.

5. Zatrudnianie kadry zarządzającej (dyrektorzy i kierownicy działów) – spór o kontrakty menedżerskie:
a) Zarządzanie przedsiębiorstwem;
b) Zarządzanie działem w organizacji;
c) Kontrakt menedżerski a działalność gospodarcza;
d) Umowa o pracę, kontrakt menedżerski, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienia dyrektora
e) Usługi doradcze.

6. Świadczenia dodatkowe dla kadry menedżerskiej w branży hotelarskiej i turystycznej:
a) Ubezpieczenie OC kadry menedżerskiej;
b) Szkolenia dla menedżera i inne świadczenia nieodpłatne;
c) Podróże służbowe członków zarządu i dyrektorów.

7. Zarządzanie przedsiębiorstwem a podatek VAT:
a) Menedżer jako podatnik VAT;
b) Odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej przez menedżera.

8. Obciążenia fiskalne wynagrodzenia wypłacanego menedżerom z punktu widzenia menedżera i spółki – jak efektywnie i bezpiecznie zaplanować zatrudnienie kadry menedżerskiej.

9. Samozatrudnienie menedżera – spór o „Test przedsiębiorcy”:
a) Podatkowy „Test przedsiębiorcy” – weryfikacja przez fiskusa – zagrożenia;
b) Skutki podatkowe zakwestionowania statusu przedsiębiorcy dla menedżera;
c) Skutki podatkowe zakwestionowania statusu przedsiębiorcy dla spółki;
d) Branże szczególnie narażone na ryzyko;
e) Jak uchronić się przed zakwestionowaniem przez fiskusa umowy B2B.

10. Czy samozatrudnienie to schemat podatkowy – jak należy rozumieć przepisy w zakresie MDR z punktu widzenia samozatrudnienia.

11. Jak zagwarantować bezpieczeństwo rozliczeń menedżera i spółki.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – pół godziny przed szkoleniem rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:30 – przerwa 30-minutowa
14:00 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Wioletta Świercz
22 208 28 21/29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-05-2023Online

Zaufali nam: