Szkolenie online Doskonalenie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Współcześnie na rynku wygrywa się dysponując lepszymi łańcuchami dostaw. Znajomość standardów działania pozwalają rozwijać własne rozwiązania w oparciu o najlepsze doświadczenia benchmarkingowe. Firmy, które potrafią się elastycznie dostosowywać do zmiennych sytuacji np. do wahań popytu i podaży, wielu niewiadomych przy wdrażaniu zmian (organizacja, wymogi, produkcja i produkty) wygrywają. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw należą do jednych z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Należy również pamiętać, że budując ŁAŃCUCH DOSTAW zaczynamy od siebie. Wszystkie elementy wewnętrznej współpracy między działowej to również budowa prawidłowego modelu zarządzania. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjonalnością organizacji opartej o systemowe i zintegrowane współdziałanie wewnątrz organizacji i z otoczeniem. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu, jak najlepszego modelu współpracy a tym samym zarządzania łańcuchem również w przestrzeni międzynarodowej. W szkoleniu zostaną również pokazane narzędzia, które determinują te procesy. Szkolenie w sposób krótki i przystępny pokaże te zależności oraz nauczy zasad „myślenia logistycznego”. Rozumiemy przez to nie tylko znajomość zależności i ich wzajemnego wpływu na siebie.

Oczekiwane efekty szkolenia

• przeanalizowanie własnego łańcucha logistycznego w kategorii i wdrożenia elementów LEAN MANAGMENT,
• efektywność przekazywania informacji, współpracy w łańcuchu i rozwiązywania problemów,
• jak przełożyć wypracowaną efektywność krajową na przestrzeń międzynarodową.

Umiejętności nabyte przez Uczestników

• określanie obszarów wymagających usprawnienia,
• proponowanie najtrafniejszych rozwiązań dążących do polepszenia optymalizacji procesów, podwyższenia jakości oraz efektywności wykorzystania dostępnych zasobów (ludzkich i materiałowych),
• wstęp do analizy procesowej, mapowania procesów stworzenia systemu controlingu i doboru wskaźników,
• do pomiaru procesów.

Program

I. Logistyka i łańcuchy dostaw przedsiębiorstwa.

1. Logistyka czy logika – systemowe podejście do procesów logistycznych w łańcuchu dostaw.

2. Organizacja a łańcuch dostaw – model biznesowy organizacji.

3. Organizacja jako symbioza przepływów produktu, informacji i finansów – kiedy się rozwijasz?

4. Kontrola i kontroling – jak nie wiemy, to nie zarządzamy, strumień wartości jako element konkurencyjności.

II. Prognoza , popyt, elastyczność, czynniki determinujące sukces.

1. Zintegrowanie zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwie – pionowo czy procesowo?

2. Dla kogo to robimy? – poziom obsługi klienta a realizacja działań w supply chain.

3. Ewolucja czy rewolucja – współpraca między działowa a cel organizacji.

4. Kompromis między kosztami a przychodami to droga do sukcesu – cykl planowania, cele biznesowe, cele logistyczne.

5. Zmiany i identyfikacja problemów – analiza metodą diagramu Ishikawy.

III. Zarządzanie zapasami i magazynem w przedsiębiorstwie.

1. Jak zamawiać – zapas rotujący i bezpieczeństwa? Stała częstotliwość czy stała wielkość, na wielkość partii.

2. Zapasy potrzebne a nadmierne – efekt Byczego Bicza.

3. Model optymalnej wielkości zamówienia â”EOQ (economic order quantity).

4. Infrastruktura magazynowa a produkt zasady rozmieszczenia surowców i wyrobów.

5. Organizacja pracy w magazynie – procesy i operacji magazynowe.

6. Systemy wspomagające – identyfikacja, ewidencjonowanie, aktualizacja – systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem.

IV. Przepływy i dystrybucja.

1. Planowanie rozwiązań dystrybucyjnych.

2. Integracja procesów wewnętrznych i dystrybucji.

3. Organizacji dystrybucji i rozwiązań transportowych dla wysyłek krajowych i zagranicznych.

4. Istotne elementy dystrybucji międzynarodowej odprawy celne, zarządzanie przesyłkami.

5. Zawsze wg OTIF – harmonogramowanie w dostawach i transporcie.

6. Optymalizacji procesów logistycznych rola procedur i instrukcji.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

04-11-2022Online

Zaufali nam: