Szkolenie online dla Kadry Zarządzającej Podatki jako obszar do zarządzania w firmie

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: , , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Chomiuk – doradca podatkowy,  Partner Zarządzający w ADN Podatki. Przez ostatnie 9 lat był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa dla podmiotów finansowych. W ramach swojej pracy doradzał zarówno największym międzynarodowym koncernom jak i lokalnym spółkom polskim. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Współautor programu studiów oraz wykładowca akademicki podatkowych studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SGH w Warszawie. Jako niezależny ekspert organizacji przedsiębiorców Lewiatan reprezentował interesy podmiotów gospodarczych w Ministerstwie Finansów i komisjach sejmowych. Wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę BGŻ Leasing (C-224/11) dotyczącej sposobu opodatkowania VAT-em usług ubezpieczeniowych sprzedawanych przy okazji usług leasingu, która odmieniła rynek leasingowy w Polsce. Nagradzany jako najlepszy doradca VAT w Polsce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, właścicieli firm, kierowników i specjalistów działów prawnych, finansowo – księgowych oraz pozostałej kadry menedżerskiej.

Program szkolenia

1. Podatki – pomiędzy zgodnością z przepisami podatkowymi a strategią biznesową:
a) funkcja podatkowa w firmie – możliwe rozwiązania:
• manager podatkowy, czyli „kapłan wiedzy tajemnej”,
• dyrektor finansowy/główny księgowy – czy najlepszy wybór dla firmy?
• outsourcing funkcji podatkowych – plusy i minusy,
• praktyka na rynku na przykładzie obowiązków rozliczeniowych, obowiązków MDR, WHT.
b) podatki jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa:
• podatki pośrednie (VAT, akcyza, PCC),
• podatki dochodowe,
• inne obciążenia podatkowe i parapodatkowe.
c) podatki pośrednie jako element cenotwórczy,
d) wrażliwość transakcji B2B i B2C na kwestie podatkowe a zyskowność firmy,
e) strategia biznesowa a strategia podatkowa w kontekście klauzuli obejścia prawa podatkowego,
f) kierunki zmian systemów podatkowych oraz ich wpływ na biznes (BEPS, Konwencja MLI, przepisy CFC, Polski Ład – wpływ trendów w zakresie zmian systemów podatkowych na dotychczasowe model biznesowe w szczególności obejmujące podmioty zagraniczne).

2. Bezpieczeństwo zarządu, pracowników i firmy w kontekście zobowiązań podatkowych:
a) model zarzadzania obszarem podatków a odpowiedzialność podatkowa,
b) aktualne trendy w podatkowym oddziaływaniu na przedsiębiorców,
• działania OECD i UE,
• transparentność podatkowa,
• problem BEPS,
• TP, MDR,
• zmiany w Polskim Ładzie.
c) zakres odpowiedzialności podatkowej poszczególnych osób w firmie:
• tradycyjne „ofiary” błędów podatkowych – prezes, dyr. Finansowy, główny księgowy, manager podatkowy,
• odpowiedzialność podatkowa w praktyce działań w zakresie karno-skarbowym władz skarbowych,
• aktualne trendy – odpowiedzialność podatkowa osób nie wiązanych bezpośrednio ze sferą podatków – IT, controling, dział sprzedaż, dział zakupów.
d) sposoby minimalizacji ryzyka podatkowego:
• zgodność,
• pasywne a aktywne zarządzanie ryzykiem podatkowym na przykładzie WHT i MDR,
• samoograniczenie biznesu w kontekście podatkowym,
• procedury podatkowe – sposób zarządzania czy administracyjna hydra – należyta staranność w zakresie podatków,
• przykłady efektywnego zarządzania podatkami w firmach krajowych i międzynarodowych – program współdziałania – czy warto w to „wchodzić”?

3. Podatki jako potencjalny element wyzwalający biznes i destrukcyjny – „show stoper”:
a) studium przypadku – przykłady zmian podatkowych, które wyzwoliły wzrost gospodarczy,
b) studium przypadku – przykłady zmian podatkowych, które wygasiły biznes,
c) sposoby oddziaływania na legislatora:
• lobbing vs edukacja,
• pragmatyka „ustawodawcy” a płaszczyzny dyskusji,
• sfera podatkowa w Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) – instrument w dyskusji,
• jak rozmawiać z ustawodawcą językiem korzyści?
d) podatki jako element kreacji polityki gospodarczej i społecznej państwa – co z tego wynika dla biznesu.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 48
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
17-06-2024Online

Zaufali nam: