Szkolenie online CIT Estoński 2024

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

*Szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi tzw. CIT Estońskiego. CIT Estoński w wersji pełnej (ryczałt od dochodów spółek) to nowa alternatywna forma opodatkowania dla opodatkowania na zasadach ogólnych szczególnie atrakcyjna w związku ze zmianami wynikającymi z tzw. Polskiego Ładu. Podczas szkolenia zostaną również omówione zmiany w tym obszarze aktualne na 1 stycznia 2023 r.

Adresaci szkolenia

Przedsiębiorcy zainteresowania nową formą opodatkowania oraz pracownicy działów księgowych i biur rachunkowych obsługujący spółki opodatkowane na zasadach ryczałtu od dochodów spółek.

Program szkolenia

I. Zagadnienia ogólne.

1. Ryczałt od dochodów spółek.
2. Specjalny fundusz inwestycyjny.
3. Porównanie oraz zakres stosowania przepisów ogólnych.

II. Ryczałt od dochodów spółek.

1. Przystąpienie do ryczałtu.
1.1. Warunki uprawniające do ryczałtu:
a) warunek dotyczący struktury przychodów,
b) warunek dotyczący zatrudnienia,
c) warunek dotyczący formy prowadzenia działalności,
d) warunek dotyczący braku powiązań,
e) warunek dotyczący standardów rachunkowości.
1.2. Warunki wyłączające możliwość stosowania ryczałtu:
a) wyłączenia o charakterze bezwzględnym (specjalna strefa ekonomiczna, upadłość, likwidacja itp.),
b) warunki o charakterze względnym (łączenia, podziały, aport, itp.).
1.3. Zawiadomienie o przystąpienia do ryczałtu:
a) zawiadomienie w przypadku przystąpienia do ryczałtu od początku roku podatkowego,
b) zwiadomienie w przypadku przystąpienia do ryczałtu w trakcie roku podatkowego.
1.4. Obowiązki o charakterze ewidencyjnym/informacyjnym:
a) korekta wstępna oraz obowiązek zadeklarowania i zapłaty podatku z tytułu korekty wstępnej,
b) dochód z przekształcenia oraz obowiązek zadeklarowania i zapłaty podatku z tytułu dochodu z przekształcenia,
c) wydzielenie zysków niepodzielonych, zysków podzielonych odniesionych na kapitały oraz niepokrytych strat.
1.5. Możliwość odliczenia strat z lat ubiegłych.

2. Okres stosowania ryczałtu.

3. Przedmiot i podstawa opodatkowania ryczałtem.
3.1. Dochód z tytułu podzielonego zysku oraz dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat.
3.2. Dochód z tytułu ukrytych zysków oraz dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą:
a) wynagrodzenie na rzecz wspólnika, udziałowca, akcjonariusza,
b) korzystanie z składników majątku przez wspólnika, udziałowca, akcjonariusza,
c) pożyczka udzielona/otrzymana do/od wspólnika, udziałowca, akcjonariusza,
d) wydatki na reprezentację,
e) darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju.
3.3. Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku (łączenia, podziały, przekształcenia itp. w trakcie stosowania ryczałtu).
3.4. Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

4. Stawki ryczałtu.
4.1. Stawka podstawowa.
4.2. Stawka preferencyjna.

5. Obowiązki informacyjne oraz termin płatności podatku.
5.1. Obowiązki informacyjne na poziomie spółki.
5.2. Obowiązki informacyjne na poziomie wspólników, udziałowców, akcjonariuszy.
5.3. Obowiązki informacyjne a termin płatności podatku.

6. Wyjście z ryczałtu.
6.1. Wyjście z ryczałtu po zakończeniu czteroletniego okresu stosowania ryczałtu.
6.2. Wyjście z ryczałtu przed zakończeniem czteroletniego okresu stosowania ryczałtu.
6.3. Dochód z tytułu zysku netto.

7. Opodatkowanie na poziomie wspólników, udziałowców, akcjonariuszy.
7.1. Odliczenie w przypadku stosowania stawki podstawowej.
7.2. Odliczenie w przypadku stosowania stawki preferencyjnej.
7.3. Odliczenie w przypadku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

III. Specjalny fundusz inwestycyjny.

1. Zasady tworzenia funduszu.
2. Odpis na fundusz oraz obowiązek przekazania środków na rachunek bankowy ściśle związany z funduszem.
3. Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
4. Korzyści praktyczne.
5. Skutek naruszenia przepisów. 

V. Zmiany w zakresie estońskiego CITu obowiązujące od 1.1.2022 r.
1. Nowe stawki podatku.
2. Uchylenie warunków dotyczących nakładów inwestycyjnych.
3. Wprowadzenie VATu kwartalnego dla wybranych grup podatników.
4. Inne zmiany w rozliczeniach.

VI. Omówienie kluczowych interpretacji w zakresie Estońskiego CIT’u.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
17-04-2024Online

Zaufali nam: