Szkolenie online Ceny transferowe 2023 dla branży budowlanej i deweloperskiej

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Dr Jarosław F.Mika – Partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2017, Wydanie 2), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Program szkolenia

1. Redefinicja podmiotów powiązanych. W jaki sposób identyfikować podmioty powiązane?

2. Kryteria obligacyjne do sporządzania dokumentacji podatkowej local file oraz analizy cen transferowych.

3. Zmiany w cenach transferowych od 2022.
3.1. Terminy raportowania.
3.2. Fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych.
3.3. Pozostałe zmiany.
3.4. Zmiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym.

4. Transakcje z rajami podatkowymi od 2021 a procedura należytej staranności.

5. Katalog metod szacowania cen transferowych.

6. Analiza cen transferowych.
6.1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.
6.2. Rola analizy porównawczej.
6.3. Elementy analizy porównawczej.
6.4. Analiza porównawcza za pomocą porównania wewnętrznego.
6.5. Metodologia sporządzenia analizy porównawczej.
6.5.1. Wybór okresu badawczego.
6.5.2. Wybór strony badanej.
6.5.3. Wybór metody badawczej.
6.6. Typowanie podmiotów do badania.
6.7. Zastosowanie kryteriów zawężających.
6.8. Omówienie wybranych baz danych.
6.9. Przesłanki sporządzenia analizy zgodności.
6.10. Elementy analizy zgodności.

7. Ceny transferowe w czasie kryzysu.

8. Wybrane transakcje charakterystyczne dla branży budowlanej i deweloperskiej.
8.1. Transakcje usługowe.
8.1.1. Umowy konsorcjum.
8.1.2. Zakup nieruchomości / gruntu.
8.1.3. Outsourcing pracowników.
8.1.4. Wynajem sprzętu budowlanego.
8.1.5. Świadczenie usług projektowych.
8.1.6. Koordynacja i nadzór inwestycji.
8.1.7. Podwyższenie kapitału zakładowego.
8.1.8. Licencje na oprogramowanie komputerowe.
8.2. Transakcje finansowe.
8.2.1. Pożyczki.
8.2.2. Cash pooling.
8.2.3. Gwarancje poręczenia.
8.3. Transakcje restrukturyzacyjne.

9. Transakcje w kontekście obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
9.1. Rozpoznawanie przychodów w czasie w kontraktach wieloletnich.
9.2. Zasada współmierności w usługach budowlanych.
9.3. Rozpoznawanie kosztów podatkowych w branży budowlanej.
9.4. Pokrycie sumy gwarancyjnej przez wykonawcę usługi budowlanej, a KUP.
9.5. Usługi podwykonawstwa.

10. Informacja o cenach transferowych TPR-C. Omówienie formularza. Ryzyka raportowania.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
16-11-2023Online

Zaufali nam: