Szkolenie online Budżetowanie w zakładzie ubezpieczeń wg PSR i Solvency II

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności dotyczących współczesnych metod rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu w zakładzie ubezpieczeń dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności.

Forma szkolenia

1. Część teoretyczną (wykłady).

2. Część praktyczna w postaci case study z zakresu:
• analiz zarządczych w zakładzie ubezpieczeń
• planowania przychodów i kosztów w zakładzie ubezpieczeń

Poziom szkolenia

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać minimalną wiedzę o finansach zakładu ubezpieczeń i analizach finansowych w zakładzie ubezpieczeń.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do planowania i budżetowania
a) cele i zadania budżetowania;
b) specyfika produktu ubezpieczeniowego,
c) rodzaje tworzonych budżetów

2. Charakterystyka procesu planowania:
a) dla celów rachunkowości
b) dla celów wypłacalności WII

3. Planowanie sprzedaży z ubezpieczeń bezpośrednich:
a) planowanie segmentowe: jednostka organizacyjna, produkty, klienci, kanały dystrybucji
b) specyfika planowania sprzedaży w dziale I oraz w dziale II
c) specyfika planowania dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności WII
Ćwiczenia

4. Planowanie kosztu odszkodowań i świadczeń
a) planowanie segmentowe: jednostka organizacyjna, produkty, klienci, kanały likwidacji szkód, lata zaistnienia i zgłoszenia szkody,
b) specyfika planowania kosztów odszkodowań i świadczeń w dziale I oraz w dziale II
c) specyfika planowania kosztów odszkodowań i świadczeń dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności WII
Ćwiczenia

5. Planowanie kosztów dz. ubezpieczeniowej w zakładzie ubezpieczeń
a) Planowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
b) Planowanie segmentowe: jednostka organizacyjna, produkty, klienci, kanały dystrybucji
c) specyfika planowania kosztów dz. ubezpieczeniowej w dziale I oraz w dziale II
d) specyfika planowania kosztów dz. ubezpieczeniowej dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności WII
Ćwiczenia

6. Planowanie reasekuracji biernej w zakładzie ubezpieczeń
a) Warunki umowy reasekuracji – elementy rozliczeń
b) Planowanie segmentowe: umowa, produkty,
c) specyfika planowania reasekuracji biernej dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności WII
Ćwiczenia

7. Planowanie rentowności działalności lokacyjnej
a) Planowanie przepływów pieniężnych z dz. lokacyjnej w zakładzie ubezpieczeń
b) Planowanie rentowności poszczególnych rodzajów lokat
c) Budżetowanie przychodów z lokat w dziale I, specyfika UFK
d) Budżetowanie przychodów z lokat w dziale II (ubezpieczenia majątkowe)
e) specyfika planowania dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności WII
Ćwiczenia

8. Planowanie w zakładzie ubezpieczeń – Case study

9. Kontrola i ocena wykonania budżetów
a) Przekroje danych planowania przychodów i kosztów a dane rzeczywiste
b) specyfika monitoringu wykonania budżetów dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności WII
Ćwiczenia

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
08:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
08-11-202309-11-2023Online

Zaufali nam: