Szkolenie online Budżetowanie kapitałowe i operacyjne inwestycji w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Wprowadzenie do budżetowania kapitałowego i jego znaczenie dla przedsiębiorstw.

2. Różnice między budżetowaniem operacyjnym a kapitałowym.

3. Istota procesu planowania inwestycji.

4. Identyfikacja źródeł finansowania inwestycji.

5. Kryteria selekcji i priorytetyzacji projektów inwestycyjnych.

6. Analiza ryzyka w kontekście inwestycji.

7. Metody szacowania przepływów pieniężnych: przychody, koszty, amortyzacja.

8. Dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych i znaczenie stopy dyskontowej.

9. Ćwiczenia praktyczne: obliczanie przepływów pieniężnych i dyskontowanie.

10. Analiza wrażliwości: wpływ zmiany parametrów na ocenę projektu.

11. Ocena Efektywności Inwestycji i Studium Przypadku

12. Podstawy analizy kosztów i korzyści (ROI, NPV, IRR, PI).

13. Zastosowanie wskaźników efektywności w ocenie projektów.

14. Porównywanie alternatywnych projektów inwestycyjnych.

15. Wybór optymalnej struktury finansowania inwestycji.

16. Studium przypadku: analiza inwestycji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

17. Praktyczne zastosowanie wiedzy w ocenie rzeczywistego projektu.

18. Dyskusja i wnioski z przeprowadzonego studium przypadku.

19. Znaczenie monitorowania i kontroli realizacji inwestycji.

20. Zakończenie szkolenia

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00 – szkolenie cz.I
12:00 – lunch
12:45 – szkolenie cz.II
15:45 – 16:00 – sesja Q&A

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-03-2024Online

Zaufali nam: