Szkolenie online Budżetowanie i sporządzanie biznesplanu w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania:
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
• właścicieli przedsiębiorstw,
• prezesów,
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z procesem budżetowania oraz sporządzania biznesplanu w kontekście przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania finansami oraz zrozumieją znaczenie zgodności biznesplanu z wieloletnim planem modernizacji i taryfą.

Program szkolenia

1. Podstawy budżetowania:
a) Wprowadzenie do budżetowania w sektorze wodnościekowym,
b) Cel i znaczenie budżetowania dla efektywnego zarządzania finansami,
c) Rodzaje budżetów i ich funkcje.

2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa:
a) Ocena bieżącej sytuacji finansowej,
b) Wskaźniki rentowności, płynności i zadłużenia,
c) Identyfikacja obszarów wymagających poprawy.

3. Proces budżetowania:
a) Określenie celów i założeń budżetowych,
b) Budżetowanie kosztów operacyjnych i inwestycyjnych,
c) Wartość budżetu jako narzędzia kontroli i zarządzania.

4. Sporządzanie Biznesplanu:
a) Wprowadzenie do biznesplanu w kontekście infrastruktury wodnościekowej,
b) Elementy składowe biznesplanu (cel, strategia, analiza SWOT, rynek, finanse),
c) Tworzenie zrównoważonego planu działania.

5. Zgodność z Wieloletnim Planem Modernizacji:
a) Rola biznesplanu w kontekście wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
b) Integracja celów i strategii biznesplanu z planem modernizacji,
c) Zapewnienie spójności działań operacyjnych i inwestycyjnych.

6. Zgodność z aktualnie obowiązującą taryfą:
a) Wpływ taryfy na strukturę przychodów przedsiębiorstwa,
b) Dopasowanie biznesplanu do parametrów i stawek taryfowych,
c) Uwzględnianie zmian taryfowych w procesie planowania,
d) Zmiany warunków ekonomicznych w trakcie obowiązywania taryfy, sposób postępowania przy planowaniu na kolejne lata taryfowe.

7. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do tworzenia biznesplanów:
a) Konstrukcja arkuszy kalkulacyjnych- zasady tworzenia,
b) Zasady pracy zespołowej na plikach,
c) Wykorzystanie stworzonych tabel w dalszym raportowaniu.

8. Studium przypadku i praktyczne ćwiczenia:
a) Analiza rzeczywistego przykładu sporządzania biznesplanu dla przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego,
b) Ćwiczenia praktyczne dotyczące budżetowania, analizy finansowej oraz tworzenia zgodnego z planem modernizacji i taryfą biznesplanu.

9. Podsumowanie:
a) Przegląd kluczowych punktów omówionych podczas szkolenia,
b) Znaczenie spójności między biznesplanem a planem modernizacji i taryfą,
c) Zachęta do wykorzystania zdobytej wiedzy do efektywnego zarządzania finansami i planowaniem strategicznym.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-11-2023Online

Zaufali nam: