Szkolenie online Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Kadra managerska ma szczególnie trudno, w zasadzie musi być alfą i omega! Zarządzanie, kierowanie zespołami wymaga od MENEDŻERÓW znajomości wielu dziedzin prawa, które na dodatek ciągle się zmieniają. Przestawiamy Państwu wyjątkowy workshop dla kadry managerskiej. Przejdziemy przez najważniejsze dla Was dziedziny prawa ale zrobimy to w taki sposób, że będzie huczało od pytań i odpowiedzi.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do wszystkich menedżerów, którzy w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami prawa i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, w szczególności:
• właściciele firm,
• wspólnicy w spółkach osobowych i kapitałowych,
• dyrektorzy działów,
• specjaliści i pracownicy działów nie-prawnych,
• pracownicy działów prawnych, którzy odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania wiedzy z wybranych zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,
• wszyscy inni menedżerowie w firmach, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień prawnych, aby móc sprawnie i bezpiecznie zarządzać i kierować zespołami.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy z trzech dziedzin prawa: prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera. Pokazanie najczęściej spotykanych i niekonwencjonalnych rozwiązań prawnych, pozwalających ograniczyć odpowiedzialność i ułatwiających funkcjonowanie w życiu gospodarczym. Praktyczna analiza umów i dokumentów wewnętrznych firm pozwoli na poznanie najważniejszych aspektów prawa i umożliwi ich zastosowanie w praktyce.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie webinaru. To jedna z najpopularniejszych metod szkoleniowych on-line. Oparte na praktycznych aspektach: analiza studiów przypadku, przedstawianie propozycji możliwych rozwiązań, ćwiczenia, mini wykład, dyskusje, dostęp do narzędzi online.

Program szkolenia

1. Relacje pracownicze Menedżerów z podwładnymi. Zasady efektywnej współpracy Menedżerów z podległymi pracownikami (przykłady, rozwiązania, case study). Co menedżer może/powinien zrobić:
• zacznijmy od tego, co manager powinien wiedzieć o zmianach w prawie w latach 2019/2020? – prezentacja najważniejszych zagadnień z punktu widzenia zarządzania
• RODO na co dzień
• mamy w firmie sytuacje, które mogą stanowić mobbing, nierówne traktowanie, dyskryminację – kompendium przypadków i rad
• regulaminy pracy i wynagrodzeń pod lupą – przykłady błędów, nieważnych zapisów, jakie zmiany wprowadzić?
• gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe…
• gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu…
• gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych…
• czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu jego obowiązków?
• gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…
• gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…
• jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie?
• jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić?
• jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?
• kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić?
• jakimi informacjami/ dokumentami manager powinien dysponować, gdy Spółka planuje rozwiązanie umowy o pracę z podległym pracownikiem w różnych sytuacjach?
• jak manager powinien zorganizować skuteczne wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę?
• po rozwiązaniu umowy o pracę dowiadujemy się, że: nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej …; że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów…; że były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę…; że były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa…
• gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
• gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
• szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
• podróże służbowe. m.inn.: gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… gdy podróżują w nocy… gdy podróżują samolotem..
• jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe aby manager sam mógł iść na urlop?
• kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
• chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…
• gdy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym pracownik przychodzi do pracy…

2. Legalne kontrolowanie pracowników przez pracodawców:
• mamy pracownika nadużywającego zwolnień lekarskich (kiedy możliwa jest kontrola zwolnienia przez pracodawcę, dobre praktyki przy kontrolowaniu pracowników, kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem, który często korzysta ze zwolnień lekarskich).

3. Odpowiedzialność Managera – pracownika, Managera pełnomocnika, prokurenta i członka zarządu:
• za co i w jakich przypadkach odpowiada manager? Czy powinien się zabezpieczać przed odpowiedzialnością? Jak? – wszystko o odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej kadry kierowniczej,
• czy można ograniczyć odpowiedzialność managera?
• czy warto zostać pełnomocnikiem, za co pełnomocnik – pracownik odpowiada?
• zasady poprawnego udzielania pełnomocnictw, prokury w spółkach kapitałowych,
• zakres działania pełnomocnika, prokurenta,
• prokura a pełnomocnictwo w praktyce spółek z o.o. i spółek akcyjnych,
• od kiedy prokura nabiera mocy? Na jaki okres jest nadawana?
• czy spółka powinna podpisać z prokurentem umowę?
• czy zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników może ustanowić wynagrodzenie dla prokurenta?
• kompetencje prokurenta a pełnomocnika ogólnego,
• prokura ogólna a szczególna; prokura samodzielna – czy w każdym przypadku prokurent może działać niezależnie?
• prokura łączna – w jaki sposób zorganizowana jest reprezentacja spółki w przypadku wyznaczenia kilku prokurentów?
• w jakich przypadkach reprezentacja spółki przez prokurenta wymaga zgody zarządu?
• kiedy umowa podpisana przez pełnomocnika, prokurenta jest ważna?
• powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych,
• odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie,
• odpowiedzialność za działania spółki: odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.

4. Efektywne zawieranie umów w imieniu spółki przez Managerów:
• podpis/parafa Managera – jaką mają moc, skutki, odpowiedzialność,
• jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje?
• prawa i obowiązki stron podczas negocjacji,
• zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty,
• forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów), sposoby ich tworzenia, warunki jakie powinny spełniać,
• jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed odpisaniem umowy
• gromadzenie właściwej dokumentacji: umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu, wezwanie do zapłaty, prośba o rozłożenie płatności na raty,
• jak uniknąć przedawnienia roszczenia?
• przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii  w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00-15:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-09-202426-09-2024Online

Zaufali nam: