Szkolenia online Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Ryzyko jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej instytucji finansowej. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych jest trudnym zadaniem wymagającym dogłębnej  i specjalistycznej wiedzy.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie identyfikacji, pomiaru i sterowania ryzykiem, a także umiejętności kompleksowego spojrzenia na znaczenie ryzyka w działalności instytucji finansowych. Uwzględniona przy tym jest odmienność poszczególnych instytucji finansowych, zwłaszcza banków i zakładów ubezpieczeń. Szkolenie prowadzone będzie w formule warsztatowej, łączącej elementy wykładów oraz pracę nad case’ami.

Korzyści z udziału w szkoleniu: nabycie umiejętności identyfikowania czynników i źródeł ryzyka, umiejętność właściwego interpretowania i wyjaśniania przyczyn negatywnych skutków realizacji ryzyka, sprawne posługiwanie się regulacjami prawnymi do właściwego kształtowania procesów w ramach zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej, umiejętność wykorzystywania różnorodnych źródeł danych do oceny ryzyka oraz monitorowania poszczególnych rodzajów ryzyka, umiejętność wskazania zależności pomiędzy efektywnością a ryzykiem podejmowanym przez instytucję finansową.

Program

1. Współczesne instytucje finansowe.

2. Typologia ryzyka w instytucjach finansowych.

3. Ryzyko kredytowe.

4. Ryzyko rynkowe.

5. Ryzyko zarządzania aktywami i pasywami (banki i zakłady ubezpieczeń).

6. Ryzyko ubezpieczeniowe.

7. Ryzyko operacyjne.

8. Regulacje kapitałowe.

9. Zarządzanie ryzykiem i efektywnością.

10. Audyt wewnętrzny i compliance w instytucjach finansowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć:
Dzień I 9:00-14:00
Dzień II 9:00-15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

14-12-202215-12-2022Online

Zaufali nam: