EKSPERCI-PRAKTYCY

SYMPOZJUM BRANŻOWE
Fotowoltaika i energetyka wiatrowa (farmy wiatrowe), produkcja energii odnawialnej a prawo energetyczne – ujęcie podatkowe (podatek akcyzowy) oraz rachunkowe (UoR)

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący sympozjum

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Działu Podatków Pośrednich, Partner w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k. specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż m.in. alkoholowej, tytoniowej, wodociągowej, ciepłowniczej, paliwowej, energetycznej, podmiotów produkujących energię odnawialną, przedsiębiorstw z sektora TSL, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o ranking Rzeczpospolitej z 2020 r. i 2022 r.

Paweł Terpiłowski – radca prawny, Kierownik Zespołu w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie prawnych i podatkowych aspektów transakcji gospodarczych, w tym handlu międzynarodowego. Specjalizuje się w transakcjach sprzedaży oraz prawie energetycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych i międzynarodowych korporacjach. Trener w zakresie prawa gospodarczego i VAT. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowo-bilansowe zamknięcie 2021 roku”, autor wielu artykułów prawno-podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, Forbesie, Inforze, Pulsie Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP.

Magdalena Mirowska – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu Studiów Podatkowych prof. W. Modzelewskiego. Doświadczenia zawodowe zdobywała w obszarze rachunkowości i finansów międzynarodowego koncernu, gdzie pełniła funkcje menedżerskie, a także na stanowisku głównej księgowej w polskich spółkach prawa handlowego. W ramach wykonywanych zadań przygotowywała politykę rachunkowości, tworzyła zakładowe plany kont, przygotowała sprawozdania finansowe. Zarządzała majątkiem trwałym przedsiębiorstw, przeprowadzała inwentaryzację majątku trwałego, współtworzyła i kontrolowała realizację budżetu. Przygotowywała raporty i sprawozdania na potrzeby zarządu. Wieloletnie doświadczenie zawodowe przekazuje prowadząc szkolenia z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, analizy finansowej, zarządzania finansami oraz kadrowo-płacowe.

Program sympozjum

8:45-9:00 – powitalna kawa

09:00-11:00 – wystąpienie Piotr Paszek

BLOK I – Podatek akcyzowy
1. Informacje wprowadzające:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, nabywca końcowy),
c) zasady rejestracji do CRPA,
d) obowiązki związane ze statusem podmiotu zarejestrowanego w CRPA.

2. Produkcja energii elektrycznej w ramach fotowotaiki i energetyki wiatrowej a podatek akcyzowy:
a) czy producenci energii odnawialnej mają obowiązki w akcyzie?
b) kto płaci akcyzę od energii elektrycznej wytwarzanej w ramach fotowoltaiki i energetyki wiatrowej?
c) szczególne uprawnienia i obowiązki związane z produkcją energii elektrycznej w ramach fotowoltaiki i energetyki wiatrowej.

3. Ewidencja energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki i energetyki wiatrowej:
a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej,
b) ewidencjowanie energii elektrycznej w ramach fotowoltaiki i energetyki wiatrowej – kiedy jest konieczne?

4. Nowe regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej wprowadzone od 2023 r.:
a) czy nadal konieczna jest rejestracja w CRPA?
b) zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
c) produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej.

11:00-11:15 – przerwa

11:15-13:15 – wystąpienie Paweł Terpiłowski

BLOK II – Produkcja energii odnawialnej a prawo energetyczne

1. Zagadnienia ogólne (definicje, zasady, mechanizmy działania prawa energetycznego).

2. Obowiązki wytwórcy energii z OZE (fotowoltaiki, energetyki wiatrowej).

3. Sprzedaż energii z OZE (fotowoltaiki, energetyki wiatrowej).

4. Wykorzystanie energii z OZE dla własnych potrzeb (fotowoltaiki, energetyki wiatrowej).

5. Nadzór Prezesa URE nad wytwórcą energii.

13:15-13:45 – przerwa

13:45-16:00 – wystąpienie Magdalena Mirowska

BLOK III – UoR

1. Budowa środka trwałego – klasyfikacja i wycena kosztów (instalacja fotowoltaiczna / farma wiatrowa):
a) koszty zakupu,
b) koszty wytworzenia.

2. Wartość początkowa środka trwałego (instalacja fotowoltaiczna / farma wiatrowa):
a) nowy składnik majątku,
b) zwiększenie wartości istniejącego składnika.

3. Amortyzacja – metoda i stawka (bilansowa i podatkowa).

4. Podatek od nieruchomości – ustalenie podstawy opodatkowania.

5. Ewidencja w księgach wytworzonej energii.

6. Ewidencja energii zużytej na potrzeby własne.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
29-09-2023Warszawa

Zaufali nam: