Suplementy diety – sprzedaż przez Internet, wytwarzanie kontraktowe, novel food

Cena: 790 zł +23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł +23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marta Łanoch – prawniczka z wiedzą praktyczną w obszarze prawa farmaceutycznego, kosmetycznego i żywnościowego. Założycielka wyspecjalizowanej praktyki prawnej FoodMedLaw, która doradza w zakresie aspektów prawnych wyrobów medycznych, suplementów diety, produktów kosmetycznych i różnych kategorii środków spożywczych. Od początku działalności związana z branżą Life Science. Uczestniczka i prelegentka na konferencjach – zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Doświadczona trenerka szkoleń.

Katarzyna Wójcik – aplikantka radcowska związana zawodowo z FoodMedLaw. W kręgu jej głównych zainteresowań znajdują się przede wszystkim wyroby medyczne oraz suplementy diety. Doradza klientom w zagadnieniach związanych z klasyfikacją oraz składem produktów, oznakowaniem, reklamą, a także w kwestiach regulacyjnych i związanych z postępowaniami przed organami nadzoru.

Program szkolenia

1. Sprzedaż suplementów diety przez Internet:
a) definicja suplementu diety, podstawowe akty prawne regulujące sprzedaż suplementów diety,
b) dokumenty administracyjne niezbędne do prowadzenia sprzedaży przez Internet,
c) wpis do rejestru zakładów czy wpis oraz zatwierdzenie zakładu?
d) notyfikacja suplementu diety w GIS,
e) obowiązkowe informacje, jakie powinny znaleźć się na stronie internetowej, na której prowadzona jest sprzedaż suplementów diety,
f) dobrowolna komunikacja- jakie informacje są dozwolone, na co zwracać uwagę?

2. Wytwarzanie kontraktowe:
a) kiedy warto zlecić outsourcing procesu produkcyjnego?
b) umowa na wytwarzanie kontraktowe- elementy konieczne, na co zwrócić uwagę, aby dostatecznie zabezpieczyć interes swojej firmy:
• określenie wzajemnych praw i obowiązków,
• ustalenie reguł odpowiedzialności,
• kwestie wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym wyprodukowanie określonych suplementów diety a produkującym kontraktowo (kwestie know-how, poufności, danych klientów itp.),
• zakazy konkurencji.
c) oznaczenie producenta na etykiecie, w powiadomieniu do GIS

3. Novel food:
a) co to jest novel food (nowa żywność)? Definicje, podstawy prawne, katalog novel food,
b) procedura autoryzacji,
c) praktyczne aspekty związane z obrotem suplementami diety zawierającymi składnik novel food, w tym import produktów zawierających novel food,
d) przykłady novel food na podstawie wydanych decyzji/ komunikatów- w tym suplementy diety zawierające CBD.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł +23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

 

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce: w/w centrum miasta

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-10-2023Warszawa

Zaufali nam: