Szkolenie online Środki trwałe oraz WNiP dla służb technicznych i niefinansowych w branży wodociągowej i energetycznej

Cena: 540 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania:
a) różnice między finansową a techniczną definicją budowy,
b) obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieruchomości:
• budynek a budowla,
• obiekty liniowe,
• urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych,
•tymczasowe obiekty budowlane,
• fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia:
– fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowlą,
– fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą,
– fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem,
– fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem.

2. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
a) Ustawy Prawo Energetyczne,
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu ciepłowniczego,
c) Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
d) Ustawy o ochronie środowiska,
e) Ustawy Prawo Wodne.

3. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT):
a) cel wprowadzenia,
b) pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji,
c) zasady klasyfikacji.

4. Środki trwałe w budowie:
a) definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego,
b) koszty usług podwykonawców zewnętrznych,
c) koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego,
d) koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania,
e) koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych,
f) straty powstałe podczas budowy środka trwałego,
g) termin przyjęcia środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych.

5. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje:
a) podstawowe definicje (remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne),
b) konserwacje,
c) remonty – Klasyfikacja prac remontowych:
• remonty typowe,
• remonty planowe i awaryjne,
• remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcji).
d) ulepszenia – Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych:
• rozbudowa (w tym nadbudowa),
• przebudowa,
• rekonstrukcja,
• adaptacja,
• modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
• ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach).
e) miary wartości użytkowej:
• okres ekonomicznej użyteczności,
• jakość produktów,
• koszty eksploatacji,
• wydajność,
• inne miary.

6. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych:
a) odpisy jednorazowe,
b) odpisy rozłożone w czasie:
• okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie,
• obliczanie stawki amortyzacji,
• wybór metody amortyzacji,
• ustalenie wartości rezydualnej (końcowej),
• weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji,
• osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych,
• wstrzymanie amortyzacji.

7. Części składowe i peryferyjne:
a) definicja części składowej i peryferyjnej,
b) zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach,
c) wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej,
d) dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.

8. Inwentaryzacja majątku trwałego:
a) cel przeprowadzenia inwentaryzacji,
b) rodzaje inwentaryzacji,
c) metody i terminy inwentaryzacji,
d) reguły inwentaryzacyjne,
e) czynności poprzedzające inwentaryzację:
• instrukcja inwentaryzacji,
• instrukcje nadawania numerów inwentarzowych,
• instrukcje oznakowywania przymiotów inwentaryzacji.
f) wstępne czynności inwentaryzacyjne:
• harmonogram inwentaryzacji,
• utworzenie zespołów inwentaryzacyjnych,
• przygotowanie sprzętu inwentaryzacyjnego.
g) inwentaryzacja właściwa oraz procedury,
h) odpowiedzialność za inwentaryzację.

9. Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających regulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska.

10. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-10-2023Online
29-11-2023Online

Zaufali nam: