Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle regulacji krajowych oraz US GAAP

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Podstawy prawne – wielowymiarowość ewidencji:
a. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych/fizycznych
b. Ustawa o rachunkowości oraz Krajowy standard rachunkowości 11
c. Klasyfikacja Środków Trwałych
d. Prawo międzynarodowe – US GAAP, IFRS

3. Zmiany w prawie podatkowym dotyczące środków trwałych w latach 2020 – 2022

4. Wycena wartości początkowej środków trwałych – nakłady na środki trwałe w budowie
a. Cena nabycia
b. Koszt wytworzenia
c. Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
d. Różnice kursowe dotyczące środków trwałych
e. Remont wstępny przed dniem oddania do użytkowania
f. Wydatki na szkolenia pracowników
g. Koszty ogólnego zarządu
h. Rozruch linii produkcyjnej – próbne serie produkcyjne

5. Nakłady ponoszone na środki trwałe po przyjęciu do użytkowania
a. Remonty
b. Ulepszenia, modernizacje oraz adaptacje środków trwałych
c. Wątpliwości interpretacyjne dotyczące remontów oraz modernizacji
d. Ryzyko wejścia w spór z organami podatkowymi
e. Odłączenie części składowej środka trwałego
f. Wydatki na inwestycje w obcych środkach trwałych
g. Inne przypadki

6. Amortyzacja środków trwałych
a. Tabela amortyzacyjna podatkowa na tle amortyzacji bilansowej
b. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
c. Metody amortyzacji
d. Wykaz stawek amortyzacyjnych
e. Klasyfikacja Środków Trwałych
f. Wydłużania oraz skracanie okresu amortyzacji
g. Amortyzacja środków trwałych używanych
h. Wpływ przyjętych rozwiązań na optymalizację obciążeń podatkowych

7. Zasady rozliczania dofinansowania środów trwałych
a. Regulacje ustawy o rachunkowości
b. Możliwości określone w ramach standardów US GAAP
c. Prezentacja w bilansie na przykładzie

8. Inwentaryzacja środków trwałych
a. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
b. Inwentaryzacja środków niskocennych

9. Wartości niematerialne i prawne
a. Ustalenie wartości początkowej
b. Nakłady ponoszone w okresach późniejszych
c. Wątpliwości dotyczące braku regulacji w zakresie zwiększania wartości początkowej
d. Nakłady ponoszone na wytworzenie oprogramowania a koszty prac rozwojowych

10. Dyskusja.

11. Pytania i odpowiedzi, zakończenie.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 Paulina Barwicka
22 208 28 23
paulina.barwicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
07-03-2024Warszawa

Zaufali nam: