Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 4h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.1 – bilans

1. Elementy sprawozdania finansowego,

2. Bilans wg PSR –
2.1. struktura aktywów i pasywów bilansu,
2.2. zasady wyceny aktywów i zobowiązań,
2.3. zasady sporządzania bilansu zakładu ubezpieczeń
2.4. podstawowe wskaźniki analizy aktywów i zobowiązań (wskaźniki płynności, analizy pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami…),
2.5. zakres informacji dodatkowej do sprawozdania
2.6. Porównanie bilansu wg PSR, MSSF i WII

Blok 2 – 8h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.2 – rachunek zysków i strat

1. Techniczny rachunek ubezpieczeń wg PSR
1.1. struktura przychodów i kosztów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
1.2. specyfika w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe),
1.3. charakterystyka przychodów ze składek, kosztu odszkodowań oraz kosztów dz. ubezpieczeniowej, sporządzanie TRU,
1.4. zasady sporządzania technicznego rachunku ubezpieczeń na życie
1.5. zasady sporządzania technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych
1.6. podstawowe wskaźniki analizy finansowej prowadzonej dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w dziale I oraz w dziale II
1.7. zakres informacji dodatkowej do przychodów i kosztów dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

2. Ogólny Rachunek Zysków i Strat wg PSR
2.1. struktura przychodów i kosztów, specyfika w dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz w dziale II (ubezpieczenia majątkowe),
2.2. charakterystyka pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
2.3. charakterystyka przychodów i kosztów dz. lokacyjnej w dziale II
2.4. zakres informacji dodatkowej do przychodów i kosztów z ogólnego rachunku zysków i strat

3. Porównanie rachunku zysków i strat wg PSR i MSSF17

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 4h – Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń wg PSR cz.2 – Rachunek przepływów pieniężnych

1. Rachunek przepływów pieniężnych w zakładach ubezpieczeń – analiza struktury przepływów pieniężnych,

2. Powiązania pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych a bilansem i rachunkiem zysków i strat

3. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w zakładach ubezpieczeń – zasady tworzenia, powiązanie z danymi z bilansu i rachunku zysków i strat

4. Podstawowe wskaźniki analizy rachunku przepływów pieniężnych

CASE STUDY
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-03-202421-03-2024Warszawa

Zaufali nam: