Spółka komandytowa – funkcjonowanie i podatki w 2023 roku

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo – Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Program szkolenia

I. Spółka komandytowa jako podatnik CIT – od 2021 roku

1. Co to oznacza dla wspólników? – kalkulacja podwójnego podatku.

2. Z jakich zwolnień skorzystają wspólnicy spółek komandytowych?

3. Odroczenie w czasie opodatkowania CIT i dotychczas wypracowane zyski – co zrobić aby jak najdłużej cieszyć się jednokrotnym opodatkowaniem?

II. Co zmiany oznaczają dla Spółki – wejście w reżim podatku dochodowego od osób prawnych

1. Spółka jako mały podatnik – warunki zastosowania stawki 9% dla spółek komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczenia.

2. Zastosowanie ograniczeń z ustawy o CIT, które dotychczas nie dotyczyły podatników PIT
a) Podział źródeł przychodów w ustawie o CIT – tylko dwa źródła przychodów!
b) Limitowanie kosztów usług niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi
c) Limitowanie kosztów finansowania dłużnego
d) Zaliczki w formie uproszczonej – czy jest możliwość kontynuacji?

3. Opodatkowanie aportów do spółki według reżimu ustawy o CIT.

4. Otrzymanie majątku w związku z likwidacją spółki komandytowej według nowego reżimu prawnego.

5. Opodatkowanie przekształcenia w inną spółkę osobową – wartość niepodzielonych zysków i zysków przeznaczonych na kapitały inne niż podstawowy.

6. Opodatkowanie środków ze spółki i zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend).

7. Sytuacje zrównane z otrzymaniem zaliczki (np. zmniejszenie udziałów kapitałowych).

III. Polski Ład a skutki dla spółki komandytowej i jej wspólników

1. Zasady opłacania składki zdrowotnej przez wspólników spółki komandytowej

2. Ukryte dywidendy – w jakim zakresie będą dotyczyć spółki komandytowej?

3. Spółka komandytowa a CIT „estoński”

4. Spółka komandytowa a podatek „od straty” (tzw. „podatek minimalny”)

5. Czy spółka komandytowa to recepta na Polski Ład?

IV. Jakie są zgodne z prawem rozwiązania umożliwiające ograniczenie ciężaru podatku dochodowego?

1. Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki/ na rzecz komplementariusza.

2. Przekształcenie w spółkę osobową/rozwiązanie spółki – prowadzenie działalności JDG.

3. Zmiana komplementariusza na osobę fizyczną – zmiana udziału w zyskach/udziałów kapitałowych.

4. Przekształcenie w spółkę kapitałową.

5. Podzielenie biznesu.

6. Połączenie spółki komandytowej z komplementariuszem.

V. Spółka komandytowa a inne formy prawne z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu

1. Podmiotowość spółki komandytowej.

2. Spółka z o.o. jako komplementariusz spółki komandytowej – zasady odpowiedzialności, reprezentacja.

3. Spółka jawna – czy to jest alternatywa?

4. Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej, jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

5. Spółka komandytowa a spółka z o. o. – porównanie zasad działania – czy to jest alternatywa?

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 48
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-04-2023Warszawa

Zaufali nam: