NOWOŚĆ

Specjalista ds. finansów (32h) – praktyczny kurs z wykorzystaniem Excela

Cena: 2690 zł

Kategoria: , ,

Czas trwania: 28 h
Cena: 2690 zł
Szczegółowy plan
Adresaci kursu

Kurs dedykowany jest osobom zainteresowanym karierą w obszarze finansów przedsiębiorstw, która może obejmować m.in. fundusze inwestycyjne i private equity, firmy doradcze, domy maklerskie i banki.

Cel kursu

Zawody związane z finansami to coraz bardziej popularne kierunki, a specjaliści w tej dziedzinie to osoby coraz bardziej pożądane przez pracodawców. Wiedza przekazywana w trakcie zajęć stanowi zbiór kluczowych kompetencji niezbędnych do pracy na stanowisku specjalisty ds. finansów, dając wysokie szanse na pozyskanie pracy oraz podstawę do efektywnej realizacji zadań. Kurs wyróżnia się kompleksowym podejściem, pokrywając zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w oparciu o kluczowe narzędzie analityczne, jakim jest MS Excel. Co więcej, prowadzący zajęcia posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektach Corporate Finance, dzięki czemu w prosty i zrozumiały sposób przedstawia wszystkie aspekty, a także przekazuje wiele istotnych wskazówek i praktycznych porad.

Program kursu

MODUŁ I

Sprawozdanie finansowe i jego analiza

1.  Elementy sprawozdania finansowego – jak je zrozumieć

2. Sposoby oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa – czy przedsiębiorstwo osiąga dobre wyniki i nie jest zagrożone bankructwem

3. Poszczególne pozycje w sprawozdaniach – co zawierają i jakie zasady nimi rządzą

4. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – jak sporządzić

5. Elementy sprawozdania – jak wzajemnie od siebie zależą

6. Interpretacja poszczególnych wartości sprawozdania finansowego

7. Najważniejsze wskaźniki analizy finansowej – jak stosować je w praktyce

MODUŁ II

Modelowanie finansowe – prognoza sprawozdania finansowego

1. Sposoby sporządzania prognoz przychodów

2. Podejście do prognozowania wszystkich kosztów

3. Prognozowanie środków trwałych i amortyzacji

4. Projekcje kapitału obrotowego

5. Wyznaczanie istotnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu

6.  Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

7. Analiza wrażliwości modelu na wybrane parametry

MODUŁ III

Analiza projektów inwestycyjnych i podstawy wyceny

1. Najważniejsze narzędzia analizy projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, okres zwrotu)

2. Podstawy wyceny przedsiębiorstw:
• podejście dochodowe – wyznaczanie bazy przepływów do wyceny, określenie odpowiedniego kosztu kapitału
• podejście rynkowe – wykorzystanie spółek publicznych i transakcji prywatnych
• podejście majątkowe – szacowanie aktywów spółki

3. Podstawy wyceny instrumentów dłużnych – teoria i praktyka wyceny obligacji i pożyczek

MODUŁ IV

Pozostałe zagadnienia istotne w pracy finansisty

1. Analiza kredytowa – jak określić rating emitenta

2. Analiza fundamentalna – najważniejsze modele i ich zastosowanie

3. Transakcje M&A – kluczowe pojęcia i przebieg procesu

4. Prezentacja danych – dobre praktyki oraz ciekawe narzędzia

5. Ścieżki kariery w Corporate Finance

Informacje organizacyjne

Cena: 2690 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:

 • dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy                                                                               • uczestnictwo w zajęciach                                                                                                                                                   • autorskie materiały szkoleniowe                                                                                                                                     • przerwę kanapkową
• zaświadczenie wydawane na drukach MEN

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 14 – 15 października 2023
Sesja II, 21 – 22 października 2023
Dostępne terminy
14-10-202322-10-2023Warszawa

Zaufali nam: