Składki, ubezpieczenia i zasiłki ZUS w 2023 roku – obowiązki sektora publicznego

Cena: 540 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom służb kadrowo-finansowych sektora publicznego, zajmujących się rozliczaniem pracowników.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji w zakresie bieżących zasad ustalania i wypłaty zasiłków a także zapoznanie się z najważniejszymi zmianami z 2022 oraz 2023 roku dotyczącymi ubezpieczeń oraz wypłacanych świadczeń z ZUS. Poruszone zostaną również kwestie planowanych zmian w prawie, które będą miały wpływ na wysokość świadczeń z ZUS.

Program szkolenia

1. Nowe zasady dotyczące rozliczania w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego od 2022 r.:
a) ustalanie podstawy wypłaty zasiłków,
b) zmiany w zakresie zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
c) krótszy okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia,
d) skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia,
e) nowa wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu – zasady ustalania
i przyznawania,
f) w jakich przypadkach istnieje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego,
g) przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują,
h) ujednolicenie zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”.

2. Obowiązki pracodawców w zakresie dostarczenia do ZUS danych niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

3. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty.

4. Zmiany w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zasady ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego:
a) uproszczone zasady ustalania podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom,
b) warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
c) kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia,
d) terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem,
e) zmiana możliwości ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego,
f) zaleganie z opłacaniem składek ZUS, a ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

5. Świadczenie rehabilitacyjne – zasady ubiegania się:
a) okres przez który świadczenie przysługuje,
b) wysokość świadczenia,
c) podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji.

6. Aktualne zmiany w zakresie ubezpieczeń emerytalno-rentowych:
a) katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych,
b) zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi,
c) zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych.

7. Zasiłek macierzyński:
a) prawo do zasiłku i okres przysługiwania,
b) wysokość wypłaconego zasiłku,
c) niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku,
obliczenie podstawy wymiaru.

8. Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego.

9. Dokumentowanie uprawnień do świadczenia chorobowego na podstawie: E-ZLA, Formularza E-ZLA oraz Wydruku E-ZLA.
a) przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
b) obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek.

10. Zasady kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez ZUS.

11. Pozostałe zmiany 2023.

12. Podsumowanie szkolenia – pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
27-10-2023Warszawa

Zaufali nam: