Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – zasady prowadzenia inwestycji i rozliczania wydatków

Cena: 540 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom służb księgowo-finansowych samorządów, które otrzymały środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Opis szkolenia

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to forma wsparcia inwestycji, z której licznie skorzystały samorządy. W ramach Programu można otrzymać do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami. Z ogólnej opinii wynika, że aplikowanie o środki nie stwarza samorządowcom znaczących problemów, ale już samo rozliczenie budzi liczne niejasności. Proponowane przez nas szkolenie ma na celu omówione zagadnień problemowych i kompleksowe przeprowadzenie uczestników przez cały proces rozliczenia otrzymanych środków.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej, rozliczania inwestycji.

Program szkolenia

1. Aktualne przepisy w zakresie aplikowania o środki z Programu:
a) zasady składania wniosków o dofinansowanie,
b) co to jest wkład własny i jak go wyliczyć,
c) co oznacza przyznanie wstępnej promesy przez BGK.

2. Postępowania zakupowe realizowane w ramach Programu przez Wnioskodawcę:
a) zasady i terminy ogłaszania postępowań zakupowych związanych z inwestycjami,
b) kiedy wnioskodawca składa do BGK wniosek o udzielenie promesy,
c) wartość i czas trwania promesy,
d) rozstrzygnięcie postepowań – zasady i procedury wynikające z PZP.

3. Prowadzenie inwestycji zgodnie z przepisami UoR i UoFP:
a) kwalifikacja wydatków inwestycyjnych,
b) zasady prowadzenia ewidencji księgowej inwestycji,
c) inwestycje krótko i długoterminowe – różnice w zakresie planowania i wydatkowania środków z Programu i wkładu własnego.
d) zmiana inwestycji objętej pierwotnym wnioskiem z Programu.

4. Rozliczenie końcowe inwestycji realizowanych z Programu:
a) termin zakończenia i odbiór inwestycji,
b) rozliczenie przypisanych kosztów,
c) weryfikacja zaplanowanych i zrealizowanych wydatków,
d) wypłata dofinansowania z Programu.

5. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
16-11-2023Warszawa

Zaufali nam: