NOWOŚĆ

Rola pełnomocnika ds. zakładowej kontroli produkcji, auditowanie systemu ZKP

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadząca szkolenie

Joanna Jurasz – właściciel firmy doradczej i wdrożeniowej świadczącej usługi w zakresie współpracy z producentami, Upoważnionymi przedstawicielami, importerami, dystrybutorami / sprzedawcami wyrobów budowlanych. Pierwsze doświadczenia na rynku tychże usług zdobyła już w 2009 r. Specjalizacją prowadzącej jest Zakładowa Kontrola Produkcji oraz prowadzenie postępowań o uzyskanie Krajowych oraz Europejskich Ocen Technicznych. Posiada doświadczenie przy realizacji blisko 250 współprac z Klientami produkującymi różnorodne wyroby budowlane, owocuje to gotowością do pracy nad wyrobami innowacyjnymi, realizowanymi w ramach prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz projektów opartych o prawa patentowe. Osoba Pani Joanny Jurasz gwarantuje więc dla tego zakresu pełne wsparcie w procesie legalnego wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu oraz rzetelnej i adekwatnej oceny zgodności. Swoją praktykę doradczo-wdrożeniową w 2017 r. Pani Joanna Jarosz rozszerzyła o możliwość realizacji specjalistycznych szkoleń branżowych.

Adresaci szkolenia

1. Podmioty wymienione w Rozporządzeniu 305/2011 (CPR) i Ustawie o wyrobach budowlanych: Producenci, Upoważnieni Przedstawiciele, którzy wprowadzają wyroby budowlane do obrotu i są objęci obowiązkiem wdrożenia system ZKP,

2. Osoby odpowiedzialne za system Zakładowej Kontroli Produkcji w firmie,

3. Pełnomocnicy ds. Jakości, Pełnomocnicy ds. ZKP, Działy Kontroli Jakości,

4. Inspektorzy jednostek certyfikujących, Auditorzy wewnętrzni systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

5. Wszystkie osoby chcące pogłębić wiedze w tym zakresie

Cel szkolenia

Zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi zasad audytowania systemu Kontroli Produkcji ze szczególnym uwzględnieniem dobrej praktyki. W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na realne podejście do omawianego tematu z uwzględnieniem scenek auditowych i przykładów z praktyki auditora. Przedstawienie Uczestnikom roli Pełnomocnika ds. ZKP wraz z omówieniem obowiązków wynikających z tej funkcji w kontekście obowiązujących przepisów.

Program szkolenia

1. Obowiązki i rola Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie.

2. Przeglądy systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

3. Zasady przeprowadzania auditów pierwszej, drugiej i trzeciej strony – na co zwrócić uwagę.

4. Zasady auditowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

5. Opracowanie programu auditów.

6. Przygotowanie listy kontrolnej do audytowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

7. Prowadzenie auditu dla systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (audity poziome, pionowe).

8. Przygotowanie raportu z auditu.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k. nie posiada certyfikatu jakości ISO 9001 oraz akredytacji w przedmiotowym zakresie.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
11-04-2024Warszawa

Zaufali nam: