Reklamacje towarów i usług oraz zwroty towarów – aspekty prawne i podatkowe

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Paweł Terpiłowski – radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3. Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.

Program

1. Podstawy reklamacji:
a) rękojmia za wady,
b) rękojmia za dzieło i za roboty budowlane,
c) brak zgodności towaru z umową zawartą z konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta,
d) gwarancja,
e) nienależyte wykonanie usługi,
f) niewykonanie usługi.

2. Rękojmia za wady:
a) w jakich relacjach działa rękojmia za wady (B2B, B2C, C2C),
b) za jakie wady odpowiada sprzedawca (wady fizyczne i prawne),
c) przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy,
d) kiedy sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy,
e) ile trwa rękojmia,
f) uprawnienia kupującego,
g) obowiązki sprzedawcy,
h) kiedy sprzedawca musi zwrócić cenę,
i) termin na załatwienie reklamacji,
j) jakie koszty ponosi sprzedawca (transport, demontaż, szkoda itp.),
k) możliwość ograniczenia lub wyłączenia rękojmi.

3. Rękojmia za dzieło i za roboty budowlane:
a) za jakie wady odpowiada wykonawca,
b) przesłanki odpowiedzialności wykonawcy,
c) czy wykonawca odpowiada za materiały przekazane przez zamawiającego,
d) czy zamawiający może wpływać na wykonanie umowy przez wykonawcę,
e) czy wykonawca odpowiada za wykonanie umowy według wskazówek zamawiającego.

4. Brak zgodności towaru z umową zawartą z konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta:
a) do jakich umów stosuje się przepisy konsumenckie,
b) kiedy towar jest zgodny, a kiedy nie jest zgody z umową,
c) czasowe granice odpowiedzialności,
d) uprawnienia konsumenta i możliwości przedsiębiorcy,
e) kiedy przedsiębiorca musi obniżyć lub zwrócić cenę,
f) obowiązki przedsiębiorcy związane z reklamacją,
g) termin na załatwienie reklamacji.

5. Gwarancja:
a) kto odpowiada z tytułu gwarancji,
b) kto może udzielić gwarancji,
c) czy sprzedawca odpowiada zawsze z tytułu gwarancji,
d) jakie są obowiązki gwaranta,
e) jak można modyfikować gwarancję,
f) jakie koszty ponosi gwarant,
g) jaki jest termin na załatwienie reklamacji,
h) gwarancja a rękojmia – czy jedna reklamacja wyklucza drugą,
i) odnawianie się gwarancji.

6. Nienależyte wykonanie usługi:
a) za jakie szkody odpowiada usługobiorca,
b) kiedy odpowiada usługobiorca,
c) związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy,
d) jak usługobiorca powinien naprawić szkodę.

7. Niewykonanie usługi:
a) za jakie szkody odpowiada usługobiorca,
b) kiedy odpowiada usługobiorca,
c) związek przyczynowy między szkodą a działaniem usługobiorcy,
d) jak usługobiorca powinien naprawić szkodę.

8. Dochodzenie roszczeń z tytułu reklamacji:
a) procedura reklamacji,
b) jak napisać reklamację,
c) jak rozpatrzyć reklamację,
d) droga sądowa,
e) jak napisać pozew,
f) jak bronić się przed pozwem,
g) dowody w postaci opinii, ekspertyz itp.

9. Zwroty towarów:
a) zwroty towarów zakupionych stacjonarnie,
b) zwroty towarów zakupionych na odległość (np. przez Internet, telefon),
c) zwroty towarów zakupionych poza lokalem (np. na targach, na stoisku),
d) kiedy kupujący może zwrócić towar,
e) jakie koszty zwrotu ponosi sprzedawca,
f) co, jeżeli kupujący zwraca towar uszkodzony, używany,
g) zwroty towarów przez przedsiębiorców .

10. Podatkowe skutki reklamacji i zwrotów:
a) faktura korygująca,
b) korekta podatku VAT,
c) korekta podatku PIT/CIT.

11. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-03-2024Warszawa

Zaufali nam: