Reklamacje i roszczenia w branży TSL – aspekty prawne i praktyka

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób pracujących w firmach transportowych, spedycyjnych lub działach logistycznych firm produkcyjnych, które zajmują się organizacją lub realizacją przewozów, postępowaniami reklamacyjnymi związanymi ze szkodami lub likwidacją szkód w przewozie drogowym rzeczy. Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie są prawa i obowiązki uczestników łańcucha przewozu na każdym jego etapie, a także jak postępować w przypadku wystąpienia szkody związanej z transportem i uzyskać odszkodowanie na podstawie przepisów Konwencji CMR i polskiego Prawa przewozowego.

Program

1. Odpowiedzialność i prawa uczestników przewozu na różnych jego etapach.

2. Zakres, wyłączenie i rozszerzenie odpowiedzialności przewoźnika za szkody w przewozie.

3. Proces reklamacji w związku z zaginięciem, uszkodzeniem towaru lub opóźnieniem dostawy (formy pism, terminy i konsekwencje ich niezachowania).

4. Treść reklamacji, kalkulacja i udokumentowanie szkody, czynności zabezpieczające interes zleceniodawcy w procesie dochodzenia odszkodowania.

5. Odpowiedź na reklamację i sposoby ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Likwidacja szkody przed ubezpieczycielem i postępowanie sądowe o zapłatę odszkodowania.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-11-2023Warszawa

Zaufali nam: