Rejestr BDO, sprawozdawczość i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

• przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji wymagań prawnych związanych z rejestrem BDO,
• prawidłowe prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości, należnych opłat,
• umiejętność dokonywania wpisów i korzystania z rejestru BDO w odniesieniu do prowadzonej działalności,
• optymalizacja działań w zakresie wymagań prawnych, w szczególności wynikających z ustawy o odpadach, ale również ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Korzyści z udziału w szkoleniu

• uzyskanie praktycznej wiedzy w oparciu o studia przypadków,
• prawidłowe zidentyfikowanie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawnych,
• aktualizacja posiadanej wiedzy z zakresu szkolenia umożliwiająca wyeliminowanie ryzyk w prowadzonych procesach,
• możliwość konsultowania z prowadzącym szkolenie indywidualnych przypadków.

Program szkolenia

1. Zakres, rola i obowiązki podmiotów zarejestrowanych w BDO (w tym wprowadzający, organizacja odzysku, podmiot pośredniczący, wytwórca, zbierający, przetwarzający, prowadzący odzysk/recykling, pośrednik w obrocie odpadami, transportujący) – omówienie uczestników rynku.

2. Obowiązki wynikające z ustawy o odpadach w kontekście BDO.

3. Podstawowe pojęcia i wymagania prawne związane z gospodarowaniem odpadami (odpowiedzialność za odpady, definicje, katalog odpadów, nieprofesjonalny zbierający, świadczący usługi etc.) w ujęciu praktycznym.

4. Omówienie funkcjonalności i dostępnych modułów w BDO w odniesieniu do prowadzonej działalności – sprawne poruszanie się w BDO.

5. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów.

6. Omówienie prowadzonej Sprawozdawczości w BDO, z omówieniem rocznych sprawozdań dot. gospodarki odpadami.

7. Dodatkowe aspekty wynikające z innych przepisów prawnych tj.:
a) ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (w tym ewidencja i sprawozdawczość w zakresie SUP – produkty jednorazowego użytku, terminy i obowiązki względem produktów podlegających pod nowe obowiązki),
b) pomoc de minimis w ustawach „produktowych”.

8. Kontrola w firmie w omawianym na szkoleniu zakresie – jak się przygotować.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-03-2024Warszawa

Zaufali nam: