Raportowanie śladu węglowego w organizacjach

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia uczestnikom zrozumienia mechanizmów emisji oraz raportowania śladu węglowego w kontekście zrównoważonego rozwoju i kryteriów ESG. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów pomiaru emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działań organizacji. Ponadto, będą mieli możliwość zgłębienia technik raportowania śladu węglowego oraz jego integracji z strategią ESG. Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania emisjami i tworzenia wiarygodnych raportów dotyczących śladu węglowego, co przyczyni się do zwiększenia zaangażowania organizacji w cele zrównoważonego rozwoju.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapewnienie uczestnikom pełnego zrozumienia mechanizmów emisji oraz raportowania śladu węglowego zgodnie z dwoma kluczowymi standardami: GHG Protocol oraz normą ISO 14064-1.
GHG Protocol: Uczestnicy zdobędą głębszą wiedzę na temat standardów i wytycznych opracowanych przez GHG Protocol, które stanowią międzynarodowy punkt odniesienia w zakresie pomiaru, raportowania i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (GHG). Pozwoli to zrozumieć procesy pomiaru i klasyfikacji emisji, jak również sposób wdrażania tych standardów w praktyce biznesowej.
Norma ISO 14064-1: Uczestnicy zapoznają się z wymaganiami normy ISO 14064-1, która określa zasady i wytyczne dotyczące sporządzania raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz ich weryfikacji.
Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą wyposażeni w kompleksową wiedzę na temat zarządzania emisjami gazów cieplarnianych oraz raportowania śladu węglowego, zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami i wytycznymi.

Program szkolenia

1. Tło dla obliczeń śladu węglowego:
a) zrozumienie zmian klimatycznych: definicja i istotność dla organizacji,
b) ślad węglowy: jego definicja i kluczowe aspekty z perspektywy organizacji,
c) przegląd norm i przepisów prawnych dotyczących obliczania śladu węglowego.

2. Analityka śladu węglowego w przedsiębiorstwie:
a) określenie granic organizacyjnych i operacyjnych
b) omówienie zakresów i kategorii emisji:
• zakres 1 – emisje bezpośrednie,
• zakres 2 – emisje pośrednie energetyczne,
• zakres 3 – emisje w łańcuchu wartości: analiza według 15 kategorii.
Praktyczne zadania: mapowanie firmy i jej otoczenia pod kątem emisji, źródła danych i współczynniki, narzędzia i techniki obliczania emisji.
3. Raportowanie śladu węglowego:
a) wypracowanie efektywnych strategii raportowania,
b) omówienie możliwych działań dekarbonizacyjnych i offsetujących.

4. Sesja Q&A:
a) interaktywne sprawdzenie wiedzy uczestników i uzupełnienie braków.

5. Podsumowanie szkolenia:
a) przegląd najważniejszych punktów omówionych podczas szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:30 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: