Raportowanie niefinansowe ESG wg europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS i CSRD)

Cena: 990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Raportowanie niefinansowe ESG obejmuje ujawnianie kwestii środowiskowych (E – environment), społecznych (S – social) oraz zarządczych (G- governance). Już od 2024 stanie się obowiązkowe dla wszystkich dużych firm w Polsce. Następnie powoli zacznie obejmować mniejsze. Zbieranie danych ESG może być również niezbędne do otrzymania dofinasowań czy kredytów. Już teraz dzięki udziale w szkoleniu dowiedzą się Państwo co nas czeka i jak do tego się przygotować. Szkolenie przygotuje Państwa do przygotowania raportu zgodnie z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) będących elementem dyrektywy CSRD.

Adresaci szkolenia

• osoby odpowiedzialne za raportowane finansowe i niefinansowe,
• osoby odpowiadające za CSR i ESG,
• osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska,
• pełnomocnicy i konsultanci w zakresie ochrony środowiska, CSR i ESG,
• wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Metody szkoleniowe

• wykład,
• prezentacja multimedialna,
• omawianie przykładów/studia przypadków (case studies),
• dyskusja moderowana.

Program szkolenia

1. Wstęp (przedstawienie się, zebranie oczekiwań, prezentacja programu).

2. Wprowadzenie do pojęcia ESG i związanych z nim uwarunkowań:
a) krótki rys historyczny, CSR a ESG,
b) rola ESG w UE: strategia europejskiego zielonego ładu (green deal) i pakiet fit for 55,
c) rola ESG na rynkach finansowych (inwestycje, kredyty, dofinasowania i ubezpieczenia),
d) cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG),
e) zmiany klimatu i porozumienie paryskie.

3. Omówienie regulacji i standardów związanych z ESG:
a) obecne wymogi ustawy o rachunkowości,
b) regulacje dla instytucji finansowych (NFRD i SFDR),
c) taksonomia UE (art. 8),
d) CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive),
e) CSDD (Corporate Due Diligence),
f) przegląd innych standardów (ISO 26000, GRI, SASB, TCFD, SIN,) oraz dobrych praktyk rynkowych.

4. Ogólne zasady raportowania niefinansowego i zbieranie danych.

5. Omówienie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS):
a) wymagania ogólne i zasady,
b) aspekty środowiskowe (zmiany klimatu, zanieczyszczenie, woda, bioróżnorodność i wykorzystanie zasobów),
c) aspekty społeczne (pracownicy właśni i w łańcuchu wartości, społeczności lokalne, konsumenci),
d) aspekty zarządzania.

6. Omówienie przebiegu procesu raportowania i zbierania danych ESG.

7. Sesja pytań i odpowiedzi.
8. Zakończenie.

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: