Rachunkowość budżetowa 2024 dla początkujących – błędy i nieprawidłowości

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do nowych pracowników oraz pracowników, którzy potrzebują uporządkowania wiedzy od podstaw w działach księgowości jednostek budżetowych.

Opis szkolenia

Rachunkowość budżetowa z uwagi na funkcjonowanie w ramach finansów publicznych posługuje się często specyficznymi rozwiązaniami w ewidencji księgowej. Często księgowi, szczególnie będący nowymi pracownikami, potrzebują przypomnienia podstawowych zasad ewidencji księgowości budżetowej, jak też pokazania jej zgodności i odmienności w różnych obszarach funkcjonowania w stosunku do „zwykłej rachunkowości”. Szkolenie ma zatem na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników od podstaw w obszarze najczęściej występujących problemów przy księgowaniach w jednostce budżetowej (również błędów wykazywanych w protokołach pokontrolnych RIO I NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. ewidencji księgowej poszczególnych rodzajów operacji.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Podstawy rachunkowości budżetowej – przypomnienie, w tym m.in.:
a) aktywa,
b) pasywa,
c) rodzaje i zasady funkcjonowania kont księgowych,
d) ewidencja syntetyczna i analityczna,
e) konta pozabilansowe,
f) księgi rachunkowe,
g) zestawienie obrotów i sald.

2. Polityka rachunkowości.

3. Zasady ewidencji należności i przychodów/dochodów, w tym m.in.:
a) charakterystyka ewidencji na kontach przychodowych,
b) rodzaje przychodów w jednostkach budżetowych,
c) różne rodzaje należności, przypisy, odpisy, wpłaty.

4. Zasady funkcjonowania dochodów w finansach publicznych. Dochody bieżące i majątkowe.

5. Zasady ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: charakterystyka ewidencji na kontach kosztowych.

6. Rodzaje zobowiązań i zasady zaciągania zobowiązań finansowych, szczególnie długoterminowych. Zaangażowanie. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe, a inwestycyjne. Zasady funkcjonowania wydatków w finansach publicznych. Wydatki bieżące i majątkowe.

7. Środki pieniężne, środki w drodze, fundusze i wynik finansowy – istota, ewidencja, dokumentacja. Konta pozabilansowe.

8. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – nabycie, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.

9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
04-07-2024Warszawa
29-08-2024Warszawa

Zaufali nam: